Home

Cảnh báo về việc sử dụng Internet trong trường

There are no translations available.

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 21 tháng 11 đến 23 giờ ngày 23 tháng 11, website của trường liên tục bị hacker tấn công khoảng 60 - 70 đợt/ ngày gây nên hiện tượng truy cập vào trang chủ của trường lúc nhanh lúc chậm. Qua kiểm tra và phân tích nguyên nhân chúng tôi thấy một số máy tính tại tầng 3, tầng 5, tầng 11 thường xuyên không tắt máy khi ra về, các máy tính này thường down phim qua đêm nên chiếm khá nhiều băng thông ra Internet. Hơn nữa các trang phim thường được đính các mã độc. ·Cách thức lây nhiễm mã độc được mô tả như sau:

nhóm đối tượng sẽ phát tán mã độc lên các nguồn trung gian trên mạng Internet như các trang phim, các liên kết... khi ·người dùng bấm vào các liên kết hoặc tải về máy thì lập tức các mã độc tự động được tải theo, các mã độc này sẽ lây lan đến máy của người sử dụng. Khi bị lây nhiễm mã độc, các máy tính này sẽ tham gia vào mạng tính botnet, hacker hoàn toàn có thể điều khiển sử dụng máy tính này tham gia tấn công.

Vì vậy Trung tâm Thông tin - Thư viện đề nghị các cán bộ trong trường sau giờ làm việc shut down máy và tuyệt đối không bấm vào các liên kết không đáng tin cậy, không xem phim, down phim. Nếu Trung tâm kiểm tra mà phát hiện ra máy tính nào trong hệ thống vẫn cố tình sử dụng không đúng quy định. Trung tâm sẽ khóa truy câp mạng 48 tiếng mà không cần báo trước. Nếu vi phạm lần 2 trung tâm sẽ lập danh sách báo cáo Ban Giám hiệu.

Vậy Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo để các cá nhân, đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo an ninh, anh toàn hệ thống website của nhà trường.