Home Lý lịch khoa học ThS. Phùng Tiến Thuật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Phùng Tiến Thuật
 • Năm sinh: 1986
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Chức vụ: Phó Bí thư Chi đoàn Cán bộ
 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
 • Địa chỉ:Ba Vì  - Hà Nội
 • Điện thoại: 0989 923 518 / 0433627828
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Bách Khoa Hà Nội
Luyện kim
2010
Thạc Sĩ ĐH Bách Khoa Hà Nội Luyện kim 2013
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 06
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Đồ án tốt nghiệp đại học. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu conpozite Cu-TiC, 2010.
 2. Tham gia đề tài cấp cơ sở."Nghiên cứu khả năng liên hợp luyện Chì - Vàng để xử lý tinh quặng vàng asenoprit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng, Lâm Đồng", 2011
 3. Tham gia đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột". 2012.
 4. Luận văn thạc sĩ khoa học. Nghiên cứu khả năng thu hồi TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận theo phương pháp Becher, 2013.
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu áp dụng phương pháp Becher để thu hồi TiO2 từ tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận", mã số T13-32, 2013.
 6. Tham gia đề tài cấp Bộ. "Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi bùn than", mã số B2014-02-17.
 7. Tham gia đề tài cấp cơ sở. "Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3-20mm", mã số T14-24,2014
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Phùng Tiến Thuật, Trần Trung Tới, Vũ Thị Chinh: Nghiên cứu nâng cao hàm lượng TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận bằng dung dịch NH4Cl, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6/2013.
 2. Nhu Thi Kim Dung, Nguyen Hoang Son, Vu Thi Chinh, Phung Tien Thuat(2012). Recovery of copper from Ta Phoi - Lao Cai ore samples by floatation. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 230-235.
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Nguyễn Ngọc Phú, Phùng Tiến Thuật, Phạm Thị Nhung. Công nghệ đập vật liệu theo lớp đa hạt. Hội nghị KH lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
 2. Phùng Tiến Thuật. Nghiên cứu nâng cao hàm lượng TiO2 trong tinh quặng ilmenite sa khoáng Bình Thuận bằng phương pháp Becher, Hội nghị KH lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ Luyện kim
 • Bảo vệ môi trường trong luyện kim
 • Thiết kế xưởng luyện kim
 

Lý lịch khoa học