Home Scientific research Hội nghị NCKH SV 2014

Hội nghị NCKH SV 2014

There are no translations available.

Hưởng ứng phong trào sinh viên làm công tác nghiên cứu Khoa học, hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014). Sáng ngày 9/5/2014, Khoa Mỏ đã tiến hành Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 27. Tham gia Hội nghị, Khoa Mỏ bao gồm 3 Tiểu ban:

- Tiểu ban Khai thác Hầm lò có 8 đề tài,

- Tiểu ban Khai thác Lộ thiên có 7 đề tài

- Tiểu ban Tuyển Khoáng có 6 đề tài.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc mỗi tiểu ban đã chọn ra 2 đề tài xuất sắc với kết quả như sau:

STT

Tên tiểu ban

Xếp loại

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Khai thác Hầm lò:

Giải nhất

Nghiên cứu quy luật sập đổ của đá vách nhằm lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho lò chợ vỉa 13-1 mỏ than Khe Chàm.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Đức Hưng

Phạm Quốc Dũng

Lê Văn Hải

Trần Văn Trung

Phạm Xuân Thắng

Pavee Chanth

Lớp: Khai thác K55A

Giải nhì

Nghiên cứu, đánh giá mức độ thoát khí Mêtan khi khác ở các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí và đề xuất các biện pháp phòng ngừa sự cố do khí Mêtan gây ra.

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Hoạt

Lê Đình Ba

Đặng Văn Trưởng

Lớp: Khai thác K54C

Trần Ánh Dương

Lớp: Khai thác K56B

Nguyễn Thái Tùng Lớp: Khai thác K55B

2

Khai thác Lộ thiên

Giải nhất

Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải khu vực Khe Sim – Lộ Trí – Đèo Nai.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Đình Hiếu

Nguyễn Tiến Mạnh

Trần Hữu Mạnh

Lớp: Khai thác K55A

Nguyễn Hữu Nhân

Phạm Thị Hồng

Nguyễn Hữu Hà

Lớp: Khai thác K55C

Giải nhì

Nghiên cứu xác định tốc độ dao động của nền đất khi nổ mình vi sai điện.

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình An

Phạm Văn Thắng

Thân Như Đức

Vũ Ngọc Cấp

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Văn Linh

Lớp: Khai thác K54A

3

Tuyển Khoáng

Giải nhất

Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp, cấp hạt 3 – 20mm khu vực Vàng Danh trên thiết bị tuyển băng tải.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Luận

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Văn Hậu

Đào Quốc Đại

Phạm Xuân Trườn

Lớp: Tuyển khoáng K54

Giải nhì

Nghiên cứu thu hồi Bismut kim loại từ tinh quặng Bismut Thái Nguyên bằng phương pháp hòa tách – xi măng hóa.

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Trung Tới

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Linh

Kiều Đức Sơn

Nguyễn Thị Phương Tâm

Lớp: Tuyển khoáng K54

Chiều ngày 9/5/2014, Khoa Mỏ đã tiến hành nghiệm thu và chọn ra đề tài xuất sắc nhất để tham dự báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên trường lần thứ 27 diễn ra vào ngày 19/5.

Tham gia hội đồng đánh giá cấp Khoa gồm có:

TS. Phạm Văn Hòa – Phó trưởng Khoa Mỏ

TS. Đỗ Anh Sơn – Phó trưởng Khoa Mỏ, Trưởng tiểu ban Khai thác Hầm lò

TS. Vũ Đình Hiếu – Trưởng tiểu ban Khai thác Lộ thiên

TS. Phạm Văn Luận – Trưởng tiểu ban Tuyển khoáng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm của các thành viên hội đồng đánh giá kết quả như sau:

STT

Xếp loại

Tên tiểu ban

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

1

Giải nhất

Tuyển khoáng

Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp, cấp hạt 3 – 20mm khu vực Vàng Danh trên thiết bị tuyển băng tải.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Luận

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Văn Hậu

Đào Quốc Đại

Phạm Xuân Trườn

Lớp: Tuyển khoáng K54

2

Giải nhì

Khai thác Hầm lò:

Nghiên cứu quy luật sập đổ của đá vách nhằm lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho lò chợ vỉa 13-1 mỏ than Khe Chàm.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Đức Hưng

Phạm Quốc Dũng

Lê Văn Hải

Trần Văn Trung

Phạm Xuân Thắng

Pavee Chanth

Lớp: Khai thác K55A

3

Giải ba

Khai thác Lộ thiên

Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải khu vực Khe Sim – Lộ Trí – Đèo Nai.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Đình Hiếu

Nguyễn Tiến Mạnh

Trần Hữu Mạnh

Lớp: Khai thác K55A

Nguyễn Hữu Nhân

Phạm Thị Hồng

Nguyễn Hữu Hà

Lớp: Khai thác K55C

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Đưa tin: Khoa Mỏ

Last Updated ( Monday, 19 May 2014 15:20 )