Home The Resume M.Eng. Pham Thi Nhung

 

RESUME

1. Personal data
  • Full name: Pham Thi Nhung
  • Year of birth: 1986
  • Department:Mineral processing
  • Position: Lecturer
  • Degree: Master
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Telephone: 0946256639/ 04.37550581
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2009
Master Hanoi University of Mining and Geology
Mineral processing
2013

3. Educational achievements:
Engineers:

4. Projects:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
1. Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit vùng Yên Thái – Yên Bái.
- Articles:

1. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Lê Việt Hà, Phạm Thị Nhung, Phạm Văn Luận (số 4 - 2013), Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu tính khả tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái”, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Cường, Phạm Thị Nhung, Lại Đức Ngân (năm thứ XXVI số 5 - 2012), Tiềm năng trữ lượng các nguyên tố phóng xạ, nguyên tố hiếm trong than, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Thị Nhung (năm thứ XXVI số 6 - 2012), Xác định lượng nước chảy vào mỏ than Bình Minh khi khai thác, Tạp chí công nghiệp mỏ, Hà Nội.

- Conference papers:

1. Nguyễn Ngọc Phú, Phùng Tiến Thuật, Phạm Thị Nhung (2012), Công nghệ đập lớp đa hạt, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, Hà Nội

5. Research directions:
  • Technique and technology in mineral processing
  • Environmental protection in mineral processing factory

 

The Resume