Home Undergraduate and Graduate Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đình An

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đình An

There are no translations available.

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 17/04/2014 tại Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Đình An với đề tài:

"Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam"

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Tiểu ban hướng dẫn: GS.TS Nhữ Văn Bách, TS Nguyễn Đăng Tế.

Sau một thời gian làm việc nỗ lực với tinh thần nghiêm túc, Hội đồng đánh giá đã đồng ý cho phép NCS Nguyễn Đình An được bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh: (updating...)


Last Updated ( Monday, 19 January 2015 15:15 )