Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Văn Thực, chuyên ngành Khai thác lộ thiên

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Văn Thực, chuyên ngành Khai thác lộ thiên

Được sự đồng ý của Nhà trường, sáng ngày 11/04/2014 tại Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khai thác lộ thiên đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lưu Văn Thực với đề tài:

"Nghiên cứu công nghệ khai thác mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thủy văn phức tạp ở Việt Nam "

- Ngành: Khai thác mỏ

- Mã số: 62520603

- Tiểu ban hướng dẫn: PGS.TS Hồ Sĩ Giao.

Sau một thời gian làm việc nỗ lực với tinh thần nghiêm túc, Hội đồng đánh giá đã đồng ý cho phép nghiên cứu sinh Lưu Văn Thực được bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh:Đưa tin: Khoa Mỏ

Cập nhật ( Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 15:15 )