Home Announcement Thông báo tham gia Hội khỏe truyền thống 26-3 khối cán bộ

Thông báo tham gia Hội khỏe truyền thống 26-3 khối cán bộ

There are no translations available.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

======***======

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

( VỀ VIỆC THAM GIA HỘI KHỎE 26/3/2014 KHỐI CÁN BỘ )

Căn cứ theo Điều lệ Hội khoẻ truyền thống 26/3/2014 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ban Văn thể Khoa Mỏ thông báo danh sách các Đoàn vận động viên tham dự Hội khỏe truyền thống 26/3 của trường (có danh sách kèm theo);

Đề nghị các đồng chí có tên trong danh sách cùng toàn thể cán bộ trong khoa Mỏ đúng 7h30 ngày 26/3/2014 (thứ 4) có mặt tại tiền sảnh nhà C12 tầng để thi đấu.

Kính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo, Cán bộ của các Bộ môn tham dự đầy đủ và ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần để hoạt động thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn !

T/M BCN Khoa Mỏ

P. Trưởng Khoa

(Đã ký)

TS. Đỗ Anh Sơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN KHOA MỎ THAM DỰ

HỘI KHOẺ TRUYỀN THỐNG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2014


1. Môn kéo co

TT

Họ và tên

Đơn vị

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Phạm Văn Hòa

KTLT

9

Nguyễn Phi Hùng

KTHL

2

Phạm Văn Việt

KTLT

10

Nguyễn Văn Thịnh

KTHL

3

Lê Quý Thảo

KTLT

11

Trần Trung Tới

TK

4

Vũ Đình Hiếu

KTLT

12

Phùng Tiến Thuật

TK

5

Đỗ Anh Sơn

KTHL

13

Nguyễn Nam Hòa

SBVL

6

Đặng Quang Hưng

KTHL

14

Trần Mạnh Tiến

SBVL

7

Phạm Đức Hưng

KTHL

15

Nguyễn Viết Thắng

SBVL

8

Nguyễn Văn Quang

KTHL

Dự bị

1

Phạm Văn Luận

TK

2

Vũ Trung Tiến

KTHL

2. Môn bắn súng

Nam

Nữ

TT

Họ và tên

Đơn vị

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Nguyễn Viết Thắng

SBVL

1

Nguyễn Thị Dịu

SBVL

2

Đỗ Ngọc Hoàn

KTLT

2

Bùi Thị Thuyết

SBVL

3

Nguyễn Hoàng

KTLT

3

Đinh Thị Thanh Nhàn

KTHL

DB

Đặng Quang Hưng

KTHL

DB

Lê Thị Minh Hạnh

KTLT

3. Môn nhảy cao

Nam

Nữ

TT

Họ và tên

Đơn vị

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Lê Quang Phục

KTHL

1

Lê Thị Minh Hạnh

KTLT

2

Phạm Đức Hưng

KTHL

2

Nguyễn Thị Tuyết Mai

VP Khoa

3

Phạm Thanh Hải

TK

3

Bùi Thị Thuyết

SBVL

DB

Đỗ Ngọc Tú

SBVL

DB

Vũ Thị Chinh

TK

4. Môn chạy cự ly trung bình

Nam

Nữ

TT

Họ và tên

Đơn vị

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Trần Mạnh Tiến

SBVL

1

Lê Thị Thu Hoa

KTLT

2

Nguyễn Văn Long

SBVL

2

Lê Thị Minh Hạnh

KTLT

3

Lê Quang Phục

KTHL

3

Nguyễn Thị Dịu

SBVL

DB

Nguyễn Văn Thắng

SBVL

DB

Nguyễn Thị Tuyết Mai

VPK

Last Updated ( Wednesday, 19 March 2014 16:19 )