Home The Resume M. Eng. Le Quang Phuc
RESUME
1. Personal data
  • Full name: Le Quang Phuc
  • Year of birth: 1984
  • Department: Underground mining
  • Position: Lecturer
  • Degree: Master
  • Address:18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Mobile: 04.38388821
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Chuyên môn Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology Mining 2008
Master Hanoi University of Mining and Geology
Underground Mining
2013
3. Educational achievements:
Engineers 10
Master 04. Books and projects:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
- Papers:

1. Bui Dinh Thanh, Pham Ngoc Tuan, Le Quang Phuc, Tran Minh Tien (8/2012), “Selection on competible mechanized mining methods for Nga Hai coal area, Quang Hanh coal company”, Proceedings of the 2nd international conference on advances in mining and tunneling.

2. Nguyễn Văn Sỹ, Vũ Thành Lâm, Trần Văn Thanh, Ngô Thái Vinh, Lê Quang Phục (số 4/2013), “Nghiên cứu, tính toán sự dịch chuyển và biến dạng của đất đá bề mặt khi khai thác hầm lò tại mỏ than Khe Chàm II-IV ”, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4 - 2013, tr. 38 - 40.

3. Đặng Vũ Chí, Lê Quang Phục, Trương Tiến Đạt, Nguyễn Đức Vinh, Hoàng Kiều Hưng (số 43/2013) “Nghiên cứu giải pháp bơm xả khí Ni tơ trong quá trình khai thác nhằm phòng chống cháy mỏ tại vỉa 24 khu Tràng Khê, Công ty TNHH MTV than Hồng Thái ”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 43 - 2013.

4. Lê Như Hùng, Lê Quang Phục, Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Văn Quang và nnk (15/11/2012), “Nghiên cứu khả năng cơ giới hóa khai thác các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

5. Lê Như Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quang Phục, Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Văn Quang và nnk (15/11/2012), “Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật công nghệ đào chống lò bằng các phương pháp đặc biệt qua vùng địa chất phức tạp trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Trần Văn Thanh, Đặng Quang Hưng, Lê Quang Phục (15/11/2012), “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công nghệ cơ giới hóa khấu than bằng máy khấu tang cắt hẹp đối với điều kiện khoáng sàng than vùng Quảng Ninh”, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

7. Nhữ Việt Tuấn, Trần Minh Tiến, Lê Quang Phục (sô 1/2012), “Nghiên cứu áp dụng giải pháp nổ mìn trong lỗ khoan dài khi khai thác vỉa than dày, dốc tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ.

5. Research directions:
  • Technology in underground mining
  • Underground mining pressure
 

The Resume