Home The Resume Dr. Nguyen Phi Hung

 

RESUME
1. Personal data
  • Full name: Nguyen Phi Hung
  • Year of birth: 1982
  • Department: Underground mining
  • Position:Vice president of labor union of mining faculty
  • Degree: Doctor of mining engineering
  • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
  • Telephone: 024.38388821
  • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Mining and Geology
Mining 2005
Master Hanoi University of Mining and Geology Mining 2009
Doctor Hanoi University of Mining and Geology Underground Mining
2013
3. Achievements:
Engineers 35
Master 3
Tiến sĩ 0
4. Books and projects:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

- Articles:

1. 综采直接过断层技术研究(Nghiên cứu kỹ thuật khai thác trực tiếp đi qua đứt gãy bằng phương pháp cơ giới hóa toàn phần, Coal science & Technology mining – China, 2010.

2. 薄煤层自动化无人工作面开采技术研究及应用 (Nghiên cứu công nghệ tự động hóa và ứng dụng khi khai thác vỉa mỏng không sử dụng công nhân làm việc tại gương công tác), Coal science & Technology mining – China, 2013.

5. Research directions:
  • Technology in Underground mining, Underground mining pressure
 

The Resume