Home Lý lịch khoa học TS. Phạm Đức Hưng
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Phạm Đức Hưng
  • Năm sinh: 1981
  • Đơn vị: Bộ môn Khai thác hầm lò
  • Chức vụ: 
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 04.38388821
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2004
Thạc sĩ ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc Khai thác mỏ 2010
Tiến sĩ ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc Khai thác hầm lò
2013
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 100
Thạc sĩ 3
Tiến sĩ 0

4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
1. Bài giảng "Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc" Phạm Đức Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:

1. Phạm Đức Hưng, Lê Như Hùng. Khai thác than dưới vật thể kiến trúc đường sắt, song suối, ao hồ. Hội nghị khoa học mỏ toàn quốc năm 2006.

2. Phạm Đức Hưng, Lê Như Hùng .Thiết bị dập bụi và tính năng của thiết bị dập bụi. Thông tin khoa học công nghệ mỏ năm 2007.

3. Pham Duc Hung, Zhaojie. 低透气性煤层瓦斯综合治理技实践Comprechensive Gas Control Technology fot Coal Seam Low Permeability. China Journal of Mining safety and environmental protection 2013.02.

4. Pham Duc Hung, Wangfangtian. 浅埋煤层方式采空区下近距离煤层长壁开采覆岩运动规律及控制- Overlying Strata Movement Laws and Ground Control of the Longwall Face Mining in a Shallow Depth Seam in Proximity beneath a Room Mining Goaf. China Journal of Mining safety and environmental protection 2012.02.

5. Phạm Đức Hưng, Trần Văn Thanh. Ứng dụng phần mềm UDEC - 2D mô phỏng trạng thái biến đổi của đá vách ở lò chợ dài. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, 2014.

6. Phạm Đức Hưng, Trần Văn Thanh, Ngô Thái Vinh. Phân tích khả năng làm việc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của các thiết bị đồng bộ lò chợ cơ giới hóa vỉa 6 mỏ than Nam Mẫu. Tạp chí công nghiệp mỏ, 2015.

7. Phạm Đức Hưng, Nguyễn Văn Quang. Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 mỏ than Hà Lầm. Báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV, 2015.

8. Phạm Đức Hưng, Nguyễn Văn Quang. Application of UDEC - 2D software for simulation of the behaviour of the rock strata above a long wall coal mining. International Conference on Advances in Mining and Tunneling (ICAMT), 2016.

9. Phạm Đức Hưng, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang. Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất Số 57, 2016

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Công nghệ khai thác hầm lò
  • Áp lực mỏ hầm lò
 

Lý lịch khoa học