Home Lý lịch khoa học TS. Vũ Trung Tiến
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Vũ Trung Tiến
  • Năm sinh: 1980
  • Đơn vị: Bộ môn Khai thác hầm lò
  • Chức vụ: Phó trưởng Khoa Mỏ
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 04.38388821
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2002
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2007
Tiến sĩ ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc Khai thác hầm lò
2013
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 20
Thạc sĩ 0
Tiến sĩ 0
NCS
0
Cao học 0


4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

1. Chủ trì đề tài cấp trường “Nghiên cứu công tác tổ chức khấu than bằng máy liên hợp trong lò chợ dài ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”, 2007.

2. Chủ trì đề tài cấp trường. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác than bằng máy khấu cho các vỉa dày, dốc thoải tại Công ty than Vàng Danh, 2016.

- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:

1. Đánh giá công tác áp dụng thử nghiệm lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại công ty than Khe Chàm, tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17 năm 2006, Đại học Mỏ- Địa chất.

2. Giá mỏ - một bài toán kinh tế môi trường, hội nghị khoa và công nghệ mỏ Việt Nam, năm 2007.

3. Tổ chức sản xuất hợp lý trong lò chợ khấu than bằng máy liên hợp, tạp chí khoa học Mỏ-Địa chất, số 23 tháng 7 năm 2008

4. Applied research of mining technology by plough-scraper to the conditions of Ha coal seam of Mongduong mine from -100¸ +160 level, international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam

5. CAO Sheng-gen, JIANG Hai-jun, WANG Fu-hai, CHENG Zheng-gang, WU Zhong-jin. Numerical simulation of overlying hard strata rupture in a coal face, China journal of Mining and Safety engineering, 2013.

6. 程正刚,武忠进,奖海军. 掘进工作面预注浆堵水技术的数值模拟, 煤炭科技. 煤炭科技, 2013.

7. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng lở gương bằng hóa chất DMT- 601 A/B trong lò chợ cơ giới hóa ở công ty than Khe Chàm. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2014.

8. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn. Nguyên nhân hiện tượng tụt nóc lở gương cục bộ trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ và các biện pháp phòng ngừa. Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2014.

9. Đỗ Anh Sơn; Vũ Trung Tiến; Nguyễn Văn Quang. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng tụt nóc khi đào lò qua vỉa than và vùng đất đá mềm yếu tại mỏ than Hà Lầm. Tạp chí Công nghiệp mỏ,  2014.

10. VU Trung Tien, DO Anh Son, NGUYEN Van Quang. Study on the thick and hard roof control method in the longwall of Quang Hanh coal mine in Quang Ninh province. International Conference  on advandes in mining and tunneling, 2014.

11. ZHANG Zhi-qiangZHAO Hong-chao, ZHANG Xiao-lei, Trung Tien Vu, LI Peng-fei. Study on AR Technology of Low Permeability Coal-bed Methane Reservoirs by Freezing and Thawing Cycles. Journal of coal technology, 2015.

12. Vũ Trung Tiến. Nghiên cứu quy luật sập đổ của vách gần gương lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các phương pháp điều khiển. Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2015.

13. Vu Trung Tiến. Research on selective mining technology by coal cutting machine for thick, gently sloping seams of Vang Danh mine in Quang Ninh province. International conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development- ESASGD 2016, 2016.

14. Vu Trung Tien, Do Anh Son, Nguyen Van Quang.  Research on the application of the control solutions for the weak and loose roof in the fully machanized longwall.  International conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development- ESASGD 2016, 2016.

15. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn. Nghiên cứu quy luật hiện tượng lở gương trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các biện pháp phòng ngừa. Hội khoa học công nghệ mỏ Việt Nam, 2016.

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Công nghệ khai thác, áp lực mỏ hầm lò
 

Lý lịch khoa học