Home Lý lịch khoa học TS. Đào Văn Chi
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Đào Văn Chi
 • Năm sinh: 1981
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác hầm lò
 • Chức vụ: Trợ lý văn thể Khoa Mỏ
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Địa chỉ: Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 0981.560.888
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2005
Thạc sĩ ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc
An toàn mỏ
2010
Tiến sĩ ĐH Mỏ và Công nghệ Trung Quốc An toàn mỏ 2013
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 60
Thạc sĩ 02

4. Các Đề tài và công trình phục vụ sản xuất:

Chủ trì và tham gia trên 100 Đề tài và công trình kiểm định mạng gió các mỏ than hầm lò, Thẩm định và lập các Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (kim loại, phi kim loại, than đá, và các loại khoáng sản khác…), Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác mỏ (2005 – nay).

5. Các Bài báo trên các tạp chí và Hội nghị Khoa học:

1. Lê Như Hùng, Đào Văn Chi, Nguyễn Phi Hùng (2008), Mức độ nguy hại và biện pháp xử lý chất thải rắn của các mỏ khai thác than vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

2. Lê Như Hùng, Nguyễn Văn Thịnh, Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Đặng Quang Hưng, Nguyễn Hồng Cường (2008), Xác định chiều sâu khai thác an toàn khi khai thác mỏ than Bình Minh (Đồng bằng Sông Hồng) bằng phương pháp hầm lò, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

3. Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, Đào Văn Chi (2009), Về tiềm năng tiết kiệm điện trong công tác thông gió, thoát nước ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

4. Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Đặng Quang Hưng (2011), Ứng dụng “Bọt tam tương” trong phòng cháy, chữa cháy mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5, Tr 29-31.

5. 涛,怀,李 (2012), 新集二矿突出预测敏感性指标及其临界值确定, 煤矿安全期刊。页 163-167.

6. 李健威1,鲁义2陶文枝 (2013), 保德煤矿矿井水害防治技术浅析, 能源技术与管理期刊, 52-54.

7. 丁仰卫1,鲁义2,于顺才1陶文枝 (2013), 鹿洼煤矿四采区煤层瓦斯赋存规律分析, 能源技术与管理期刊, 页 40-42.

8. Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Đào Văn Chi (2014), Nâng cao độ tin cậy trong tính toán mạng gió và giải pháp đảm bảo thông gió cho mỏ than Khe Chàm I, III, Báo cáo tổng kết Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần XXIV – Vũng Tầu, Tr 489-493.

9. Đào Văn Chi (2014), Phân tích một số đặc trưng cơ bản và những ảnh hưởng đến môi trường của những khu vực cháy mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 3, Tr 49-51.

10. Đào Văn Chi, Hoàng Văn Nghị (2014), Những yếu tố ảnh hưởng đến cháy mỏ và khó khăn trong công tác phòng chống, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tr 88-91.

11. Đào Văn Chi, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Văn Quang, (2014), Một số tồn tại và những giải pháp khắc phục trong quá trình sử dụng cửa gió tự động ở mỏ than Khe Chàm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Tr 3-6.

12. Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà (2014), Quy luật phân bố "Ba khu vực" cháy mỏ ở khoảng đã khai thác và phương pháp xác định, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 6, Tr 32-35.

13. 杨韶波,DAO VAN CHI (2015), 慈林山煤矿火灾危险性分析及监测 , 能源技术与管理期刊, 83-84 108.

14. Đào Văn Chi, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Phúc (2015), Giải pháp tháo khí CH4 tại lò dọc vỉa mức +270 bằng thiết bị Ekizoster tại mỏ than Hoành Bồ, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5, Tr 86-89.

15. Đào Văn Chi, Đặng Phương Thảo (2016), Giải pháp phục hồi môi trường cho Dự án khai thác mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền – Công ty TNHH MTV Kim loại mầu Bắc Kạn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 52.

16. Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi (2016), Khả năng sử dụng công nghệ mới trong phá vỡ đất đá và khoáng sản rắn ở Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ Toàn Quốc lần thứ 25 – Cửa Lò, Tr 169-172. (ISBN 978-604-931-045-4).

17. Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi, Hoàng Văn Nghị (2016), Vấn đề cháy than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh – nguyên nhân và giải pháp xử lý, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ Toàn Quốc lần thứ 25 – Cửa Lò, Tr 439-443. (ISBN 978-604-931-045-4).

18. Dao Van Chi*, Le Tien Dung, Nguyen Cao Khai, Study on application of geographic information system (GIS) for management of minerals exploration and extraction, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Advances in Mining and Tunneling - ICAMT2016). Hanoi, November 14, 2016, P. 189-197 (ISBN: 987-604-76-1171-3), Pages 96-98.

19. Leilin Zhang, Biming Shi, Botao Qin, Qing Wu & Van Chi Dao, (2017), Characteristics of Foamed Gel for Coal Spontaneous Combustion Prevention and Control, Combustion Science and Technology, ISSN: 0010-2202, VOL. 189, NO. 6, 980–990.

7. Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:

1. PGS. TS. Trần Xuân Hà, TS. Đào Văn Chi, CẤP CỨU MỎ, Nhà Xuất bản Công thương, Hà Nội - 2016. ISBN: 978-604-931-239-7.

8. Hướng nghiên cứu chính:

 • Kỹ thuật thông gió mỏ và công trình ngầm
 • Kỹ thuật phòng ngừa khí mê tan và phòng chống cháy mỏ
 • Kỹ thuật và phương pháp đánh giá tác động môi trường
 • An toàn và bảo hộ lao động trong khai thác mỏ
 

Lý lịch khoa học