Home Lý lịch khoa học NCS. Lê Thị Minh Hạnh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Lê Thị Minh Hạnh
  • Năm sinh: 1982
  • Đơn vị:  Bộ môn Khai thác Lộ thiên
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 04.38387523
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2005
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2010
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 30

4. Thành tích NCKH & TKCN:

- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

1. Chủ trì đề tài cấp Trường: Nghiên cứu phương pháp khai thác phối hợp Lộ thiên và Hầm lò nhằm đạt sản lượng tối đa và đem lại hiệu quả kinh tế cho khu vực Hạ Vinh, mỏ sắt Tùng Bá - Hà Giang, 2009.

2. Tham gia Đề tài PVSX: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.

3. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2014-02-05ATLĐ): Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2014. Chủ trì: TS. Vũ Đình Hiếu.

- Các bài báo trong tạp chí:

1. Lê Thị Minh Hạnh (2010).  Sự tác động các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường tới tiến trình đầu tư, khai thác hiệu quả mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 14-17.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Thi Minh Hanh (2012). Selection on suitable hauling method of  waste rocks for Deo Nai coal mine, Proceedings of the 2nd International Conference on Advance in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, P. 105-108.

2. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần  Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh (2012). Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 223-228.

3. Phạm Văn Khảm , Lê Thị Minh Hạnh, Bùi Hoàng Bắc (2012). Tiềm năng khoáng sản bauxite vùng Tây Nguyên và các giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp bauxite ở Việt Nam. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

4. Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn , Lê Thị Minh Hạnh, Đoàn Trọng Luật (2014). Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước của cục đá nổ mìn với các khâu xúc bốc và vận tải trên mỏ lộ thiên. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

5. Phạm Văn Việt, Lê Thị Minh Hạnh, Lê Quí Thảo (2014). Nghiên cứu đề xuất hình dạng bờ mỏ hợp lý cho khai thác lộ thiên xuống sâu ở Việt Nam. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

6. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Hoang (2014), Application of Goldsim simulation for mine water balance and waste management modeling. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 92-97 (ISBN:978-604-913-248-3).

7. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu (2014),Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 109-115(ISBN:978-604-913-248-3).

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
  • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên
 

Lý lịch khoa học