Home Lý lịch khoa học NCS. Đỗ Ngọc Hoàn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2010
Thạc Sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2012
NCS Đại học Saint Petersburg - LB Nga Khai thác mỏ Từ 11/2015
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 12
4. Các đề tài NCKH:

1. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu một số mô hình lý thuyết mô phỏng sự phát tán chất gây ô nhiễm môi trường nước và không khí cho cụm mỏ khai thác than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh, 2012.

2. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2013-02-04ATLĐ): Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2013. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.

3. Tham gia Đề tài PVSX: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.

4. Tham gia Đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá khối đá theo mức độ khó nổ và ứng dụng vào thiết kế nổ khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam". Chủ trì: TS. Phạm Văn Hòa, 2013.

5. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2014-02-05ATLĐ): Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2014. Chủ trì: TS. Vũ Đình Hiếu.

6. Chủ trì đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu hoàn thiện các thông số của HTKT   nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác cho mỏ than Na Dương", 2015

5. Bài báo trong tạp chí và HNKH:
- Các bài báo trong tạp chí:

1. Đỗ Văn Bình, Đỗ Ngọc Hoàn (2012). Khả năng xử lý nước thải từ các mỏ than vùng Quảng ninh. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 14-17.

2. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thế Hưởng (2015). Hoàn thiện các thông số hệ thống khai thác nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác tại mỏ than Na Dương. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 88-91.

3. Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đỗ Ngọc Hoàn (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của làm nghèo quặng tới hiệu quả của dự án khai thác quặng Graphite Yên Bái.Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 77-82.

5. Kholodnhiakov G.A., Vũ Đức Tuân, Trần Đình Bão, Đỗ Ngọc Hoàn (2017). Sơ đồ công nghệ tối ưu hóa tổn thất và làm nghèo tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3-2017. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 7-12.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Luu Van Thuc, Bui Xuan Nam , Le Thi Thu Hoa, Do Ngoc Hoan, Vu Dinh Truong (2012). Selection on suitable mining technological schemes of hydraulic backhoe excavator for iron ore mines. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 117-124 (ISBN 978-604-913-081-6).

2. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến (2012). Tính toán sự phát tán bụi do hoạt động vận tải bằng ô tô tại các mỏ lộ thiên lớn khu vực Cẩm Phả tới khu dân cư. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 142.

3. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn (2012). Xây dựng hệ thống mô phỏng ảo phục vụ công tác đào tạo trong ngành mỏ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 102-106 (ISBN 978-604-930-002-8).

4. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến (2012). Tính toán mô phỏng phát tán bụi do hoạt động nổ mìn trong trong khai thác mỏ apatit Gia Phú - Lào Cai. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 448-453 (ISBN 978-604-930-002-8).

5. Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn , Lê Thị Minh Hạnh, Đoàn Trọng Luật (2014). Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước của cục đá nổ mìn với các khâu xúc bốc và vận tải trên mỏ lộ thiên. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

6. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh (2014). Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ khi khai thác quặng graphit khu vực Yên Thái, tỉnh Yên Bái. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

7. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn (2014). Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học  lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 103-110.

8. Nguyen Dinh An, Tran Quang Hieu, Do Ngoc Hoan, Tran Dinh Bao, Belin Vladimir Apnoldovich (2014), Analayzing and evaluating the research result of experimental blast at Nui Beo surface coal mine to reduce ground vibration and air blast near residential area. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 79-82 (ISBN:978-604-913-248-3).

9. Nguyen Hoang, Doan Trong Luat, Le Qui Thao, Do Ngoc Hoan, Pham Van Viet (2014), Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 103-108 (ISBN:978-604-913-248-3).

10. Do Ngoc Hoan, Nguyen Hoang, Nguyen Thi Thuc Anh, Tran Anh Dung, Pham Ngoc Hoang (2014), Influences radioactive in exploration titanium in Binh Dinh province, Vietnam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 556-559 (ISBN:978-604-913-248-3).

11. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan (2015), The potential importance of mine sites for biodiversity. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 127-130 (ISBN:978-604-913-314-4).

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
  • An toàn và Vệ sinh lao động trong khai thác lộ thiên
  • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên
6. Khen thưởng:
  • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2008
  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008
  • Danh hiệu "1000 Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô", 2013
 

Lý lịch khoa học