Home Lý lịch khoa học ThS. Phạm Văn Việt

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Phạm Văn Việt
 • Năm sinh: 1985
 • Đơn vị:  Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 04.38387523; 01689154520
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2008
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2011

3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 30

4. Thành tích NCKH & TKCN:

1. Tham gia Đề tài: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.

2. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2014-02-05ATLĐ): Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2014. Chủ trì: TS. Vũ Đình Hiếu.

3. Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt. Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016.

- Các bài báo trong tạp chí

1. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Lê Đức Minh (2010). Đề xuất mô hình khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 3/2010, Tr. 24-27, Hà Nội.

2. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Phạm Quốc Hùng (2011). Lựa chọn dạng bờ mỏ hợp lý nhằm ngăn ngừa đá rơi với sự trợ giúp của phần mềm ROCFALL. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 6/2011, Tr. 16-20, Hà Nội.

3. Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo (2015). Tình hình khai thác khoáng sản sắt ở tỉnh Cao Bằng trong những năm gần đây. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-55.

4. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn (2016). Tối ưu số vòng kim cương trên dây cắt dùng trong khai thác đá khối. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr.1-5.

5. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Lê Thị Thu Hoa (2017). Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Thuận. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Tập 58 - Kỳ 2. Tr. 137-144.

- Các bài báo trong HNKH:

1. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo (2010). Ổn định bờ mỏ trong khai thác lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tr. 49-55, Hà Nội.

2. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt (2010). Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi có cấu trúc phức tạp tỉnh Bắc Kạn. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tr. 97-103, Hà Nội.

3. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão (2011). Tối ưu một số thông số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc, 2011, Tr. 271-280, Nha Trang.

4. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Thi Minh Hanh (2012). Selection on suitable hauling method of  waste rocks for Deo Nai coal mine. Proceeding of the 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, August 2012, Hanoi - Vietnam, P. 105-108 (ISBN 978-604-913-081-6).

5. Ha Tat Thang, Nguyen Anh Tho, Pham Trung Thong, Pham Van Viet (2012). Occupational safety in mining in Viet Nam. Proceeding of the 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, August 2012, Hanoi - Vietnam, P. 196-201 (ISBN 978-604-913-081-6).

6. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu (2012). Đánh giá rủi ro về tai nạn lao động trong khai thác mỏ lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, Tr. 435-440.

7. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao (2013), AN OVERVIEW OF TITANIUM PLACER IN MIDDLE OF VIETNAM, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.

8. Phạm Văn Việt, Lê Thị Minh Hạnh, Lê Quí Thảo (2014). Nghiên cứu đề xuất hình dạng bờ mỏ hợp lý cho khai thác lộ thiên xuống sâu ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216.

9. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan (2015), The potential importance of mine sites for biodiversity. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 127-130 (ISBN:978-604-913-314-4).

5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ trong khai thác mỏ lộ thiên;
 • Kỹ  thuật ổn định bờ mỏ lộ thiên;
 • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ.

 

Lý lịch khoa học