Home Scientific research Kết quả NCKH sinh viên năm học 2011-2012

Kết quả NCKH sinh viên năm học 2011-2012

There are no translations available.

Năm học 2011-2012 SV Khoa Mỏ tham gia thực hiện 30 đề tài NCKH (trong đó: Bộ môn Khai thác lộ thiên: 12 đề tài; Bộ môn Khai thác hầm lò: 12 đề tài; Bộ môn Tuyển khoáng: 6 đề tài ).

Kết quả NCKH Sinh viên:

Giải nhất:

Đề tài: “Nghiên cứu lập quy hoạch thông gió cho mỏ than Quang Hanh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Sinh viên: Đặng Bá Phú, Trần Duy Long, Trần Văn Tiến

Lớp: Khai thác C-K52

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Hà.

Giải nhì:

Đề tài: “Nghiên cứu một số thông số công nghệ tuyển quặng sắt làng Lếch – Lào Cai”.

Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Linh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thanh A, Nguyễn Thị Thu Huyền.

Lớp: Tuyển khoáng K53

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Chinh

Giải ba:

Đề tài: “Tính toán các thông số công nghệ khai thác khoáng sản sa khoáng titan bằng phương pháp bè hút – tuyển thô”.

Sinh viên: Ngô Thanh Tình, Bùi Văn Hưng, Vũ Hồng Nhung

Lớp: Khai thác A-K54

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Lê Quí Thảo

Last Updated ( Monday, 05 November 2012 13:34 )