Home The Resume M.Eng. Tran Trung Toi

 

RESUME

1. Personal data
 • Full name: Tran Trung Toi
 • Year of birth: 1980
 • Department: Mineral processing
 • Position: President of Mining faculty labor union
 • Degreeị: Master
 • Address: 18 Pho Vien, Duc Thang, Bac Tu Liem, Ha Noi
 • Mobile: 0984945502/0437550581
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Education:
Level School Major Year
Engineer Hanoi University of Science and technology
Metallurgy 2004
Thạc Sĩ Hanoi University of Science and technology Metallurgy 2006
3. Education achivements:
Engineers: 08
4. Books and projects:
- Các sách và giáo trình đã xuất bản
 1. Giáo trình "Cơ sở luyện kim", Trần Trung Tới, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009.
- Projects :
 1. Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất kẽm kim loại từ bột kẽm oxit của lò thiêu ống quay Thái Nguyên, 2003.
 2. Tham gia đề tài cấp trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung và cấp bọt khí đến hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn mỏ Hà Tu và vùng Cẩm Phả trên thiết bị tuyển tầng sôi, 2010
 3. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Xử lý bề mặt bột vật liệu siêu cứng bằng phương pháp mạ điện hóa, 2006.
 4. Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu nhiệt động học quá trình hòa tách và điện phân thu hồi kẽm từ bột oxit kẽm trong lò thiêu ống quay Thái Nguyên, 2004.
 5. Nghiên cứu khoa học sinh viên: Nghiên cứu sản xuất alumin từ Bauxit Bảo Lộc, Lâm đồng bằng công nghệ Bayer.
 6. Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu công nghệ liên hợp luyện chì - vàng để xử lý tinh quặng vàng - arsenopyrrit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng – Lâm Đồng, 2011.
 7. Chủ nhiệm đề tài cấp trường:Nghiên cứu thu hồi bột bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hoà tách – ximăng hóa, 2015.
- Conference papers:
 1. Trần Trung Tới, Nguyễn Quốc Lập, Phạm Thảo (2006): Xử lý bề mặt bột vật liệu siêu cứng bằng phương pháp mạ điện hóa. Hội nghị KHKT trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tr. 102
 2. Trần Trung Tới, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Quý (2010): Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tiền xử lý quặng vàng gốc sunfua Đức Trọng – Trà Năng – Lâm Đồng. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị KHCN Hội Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, Tr. 196
 3. Trần Trung Tới, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Quý (2010): Nghiên cứu lựa chọn công nghệ chế biến hợp lý quặng vàng gốc sunfua Đức Trọng – Trà Năng – Lâm Đồng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 20.
 4. Phùng Tiến Thuật, Trần Trung Tới, Nguyễn Ngọc Phú (2013): Nghiên cứu nâng cao hàm lượng TiO2 trong tinh quặng ilmenit sa khoáng bình thuận sau hoàn nguyên bằng dung dịch NH4Cl. Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 6.
 5. Trần Trung Tới (2014): Nghiên cứu quá trình hòa tách và thu hồi bismut kim loại từ tinh quặng bismut Núi Pháo, Thái Nguyên bằng dung môi H2SO4 + NaCl. Hội nghị KHCN Trường ĐH Mỏ - Địa lần thứ 21.
 6. Tran Trung Toi, Dinh Tien Thịnh, Dinh Pham Thai, Nhu Thi Kim Dung (2014): Bismuth extraction from Nui Phao bismuth flotation concentrate. Proceedings of the 3rd international conference on advances in Mining and Tunneling.
 7. Trần Trung Tới, Đinh Phạm Thái, Nguyễn Kim Thiết (2015): Nghiên cứu hoàn nguyên bismut oxyclorua bằng nhôm. Tạp chí KHCN kim loại, Số 61.
 8. Trần Trung Tới, Đinh Tiến Thịnh, Nguyễn Kim Thiết (2015): Xây dựng giản đồ E-pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua. Tạp chí KHCN kim loại, Số 63 .
 9. Trần Trung Tới, Đinh Phạm Thái (2016): Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch hòa tách bismut clorua. Tạp chí KHCN kim loại, Số 64.
 10. Tran Trung Toi, Dinh Pham Thai, Nguyen Kim Thiet (2016),"Study on a new method reduction of bitmuth oxychloride". Proceedings of the 4th international conference on advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016), Ha Noi, Viet Nam
5. Research directions:
 • Technique and technology in metallurgy
 • Environmental protection in metallurgy
 • Design of metallurgical factory
 

The Resume