Home Lý lịch khoa học NCS. Phạm Thanh Hải

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
  • Họ tên: Phạm Thanh Hải
  • Năm sinh: 1986
  • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
  • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
  • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
  • Điện thoại: 0986 204158 / 04.37550581
  • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 2009
Thạc Sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 2011
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 06
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột. 2012.

2. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tuyển than của máy lắng lưới chuyển động thuộc dây chuyền tuyển than chất lượng thấp - Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV. 2009.

- Các bài báo trong tạp chí:

1.Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thanh Hải. Ứng dụng sàng trong sơ đồ nghiền vòng kín. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 36, 10/2011. Tr 39 - 43

2.Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thanh Hải. Ứng dụng sàng trong sơ đồ nghiền vòng kín. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 2, 4/2012. Tr 44 - 48

3.Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng theo phương thẳng đứng trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 3/2012. Hội KHCN Mỏ. Tr 36 – 38

4.Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tuyển than cám bùn mỏ Hà Tu bằng thiết bị tuyển nổi cột. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 40, 10/2012. Tr 44 - 48

- Các bài báo trong HNKH:
1. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19 – Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr 147 - 153
2. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường, Phạm Thanh Hải. Nghiên cứu tuyển cát đỏ Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 22. Tr 426 – 431
3. Phạm Thanh Hải và những người khác. Thiết bị tuyển nổi cột và một số nghiên cứu sơ bộ trong tuyển than. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20 – Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tr 150 - 151
4. Vũ Thị Chinh, Phạm Thanh Hải. Khử lưu huỳnh trong than bằng phương pháp clo khô ở nhiệt độ thấp. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4 – Hội Tuyển Khoáng Việt Nam. 11/2014. Tr 385 - 389
5. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải. Kết quả nghiên cứu cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN Tuyển Khoáng toàn quốc lần thứ 4 – Hội Tuyển Khoáng Việt Nam. 11/2014. Tr 529 - 538

5. Hướng nghiên cứu chính:
  • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
  • Bảo vệ môi trường trong xưởng Tuyển khoáng
 

Lý lịch khoa học