Home Lý lịch khoa học NCS. Lê Quí Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Lê Quí Thảo
 • Năm sinh: 1983
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 0438387523
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. m

2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2008
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2011
Thực tập sinh
Chiangmai University, Thailand Khai thác mỏ 11-12/2012
Thực tập sinh Hokkaido University, Japan Khai thác mỏ 1-2/2015
NCS Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ Từ 12/2014

3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 30

4. Các công trình NCKH:
 1. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2013-02-04ATLĐ): Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2013. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 2. Tham gia Đề tài PVSX: Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ. Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.
 3. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Nguyễn Sĩ Hội, Lê Quí Thảo. Giáo trình Khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.
 4. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo. Công tác Khoan - nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành mỏ và công trình. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2017.
 5. Tham gia nhiệm vụ cấp Bộ (B2018-MDA-03SP): "Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh" 2018-2019.
 6. Tham gia đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện". 2018-2019. Chủ trì: TS. Trần Quang Hiếu.
5. Bài báo trong tạp chí và HNKH:
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Minh Vương (2011). Sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược đặt trên phà để khai thác các khoáng sàng sa khoáng dưới nước. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 35. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Tr. 20-24.
 2. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Phạm Quốc Hùng (2011). Lựa chọn dạng bờ mỏ hợp lý nhằm ngăn ngừa đá rơi vạ sự trợ giúp của phần mềm Rocfall. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 16-20.
 3. Lê Quí Thảo, Nguyễn Phụ Vụ, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão, Lê Thị Huệ (2014). Đề xuất công nghệ khai thác sức nước để khai thác khoáng sản mangan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 43-48.
 4. Nguyễn Hoàng, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo (2015). Giải pháp ổn định bờ mỏ cho một số mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Định - Phú Yên - Khánh HòaTạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2015, Tr.29-32.
 5. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Xuân Quang (2015). Phân loại các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4/2015, Tr.119-32.
 6. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Lê Thị Thu Hoa (2017). Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Thuận. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Tập 58 - Kỳ 2. Tr. 137-144.
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo (2010). Ổn định bờ mỏ trong khai thác lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Tr. 49-55.
 2. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo (2010). Xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (titan) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Tr. 56-65.
 3. Phạm Thái Hợp, Bùi Xuân Nam, Lê Quí Thảo (2011). Nghiên cứu công nghệ khai thác kết hợp oàn thổ bãi thải trong để sử dụng làm mặt bằng sân công nghiệp trong quá trình khai thác tại mỏ đá Thạnh Phú 1. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 243-250.
 4. Bui Xuan Nam, Le Qui Thao (2011). Coal Mining Industry in Vietnam. Proceedings of The Internaional Symposium on Earth Science and Technology 2011, 6-7 December 2011, Kyushu University, Fukuoka, Japan. P. 155-158 (ISBN 978-4-913-9902356-1-1).
 5. Bui Xuan Nam, Luu Van Thuc, Vu Dinh Hieu, Le Qui Thao, Nguyen Hoang (2012). Use of combined transportation for deep surface coal mines in Quang Ninh, Vietnam. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 80-85 (ISBN 978-604-913-081-6).
 6. Nhu Van Bach, Nguyen Dinh An, Le Qui Thao (2012). Analyzing the factors affecting to the vibration when blasting with non-electric detonators. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 338-340 (ISBN 978-604-913-081-6).
 7. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao Ho, Le Qui Thao (2012). Mining titanium placers in Vietnam. The 4th International Conference on Non-Blasting Rock Extraction (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, November 2012, p. 70-75 (ISBN 978-3-86012-377-5).
 8. Quách Đức Tín, Bùi Xuân Nam, Lê Quí Thảo (2012). Các giải pháp quản lý khai thác và chế biến sa khoáng titan tại Bình Thuận theo hướng bền vững. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216.
 9. Nhữ Văn Bách, Nguyễn Đình An, Lê Quí Thảo, Trần Đình Bão (2012). Hoàn thiện công nghệ khoan lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá lộ thiên ở Việt Nam. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 141.
 10. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao, Le Qui Thao, Quach Duc Tin (2013). Propose some technical solutions for titanium mineral mining in Vietnam. Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1), Subject: Asean Titanium, 13-14 May 2013 Vung Tau, Vietnam. Vietnam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography, P. 155-164
 11. Le Qui Thao, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Minh Vuong (2013). Use of pontoon-mounted hydraulic backhoe excavator for extracting subaqueous placer minerals. Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1), Subject: Asean Titanium, 13-14 May 2013 Vung Tau, Vietnam. Vietnam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography, P. 165-171.
 12. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao (2013), AN OVERVIEW OF TITANIUM PLACER IN MIDDLE OF VIETNAM, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.
 13. Phạm Văn Việt, Lê Thị Minh Hạnh, Lê Quí Thảo (2014). Nghiên cứu đề xuất hình dạng bờ mỏ hợp lý cho khai thác lộ thiên xuống sâu ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 210-216.
 14. Le Qui Thao, Vu Dinh Hieu , Nguyen Hoang, Nguyen Xuan Quang, (2014), Using dredger for mining titanium placer in red sand strata in Ninh Thuan and Binh Thuan provinces of Vietnam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 158-164 (ISBN:978-604-913-248-3).
 15. Nguyen Hoang, Doan Trong Luat, Le Qui Thao, Do Ngoc Hoan, Pham Van Viet (2014), Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 103-108 (ISBN:978-604-913-248-3).
 16. Pham Van Hoa, Nguyen Sy Hiep, Le Van Quyen, Tran Dinh Bao, Le Qui Thao (2014), Prediction and minimisation of vibrations on structures during production blast in a surface coal mine-a case study. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên
 • Công nghệ khai thác mỏ bằng sức nước
 • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ

 

Lý lịch khoa học