Home Lý lịch khoa học PGS.TS. Phạm Văn Luận

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Phạm Văn Luận
 • Năm sinh: 1976
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển Khoáng
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa Mỏ
 • Học hàm, học vị: PGS.TS
 • Địa chỉ: Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 0912599590
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 1999
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 2005
Tiến sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng
2012
Phó giáo sư Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Ngành Mỏ 2018
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 70
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách và giáo trình đã xuất bản
 1. Phạm Văn Luận, Phạm Hữu Giang, biên soạn giáo trình cấp trường: Thực tế tuyển than”, giáo trình giảng dạy đại học ngành Tuyển khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2015

 2. Phạm Văn Luận, biên soạn giáo trình cấp trường: “Kỹ thuật mới trong chuẩn bị khoáng sản”, giáo trình giảng dạy cao học ngành Tuyển khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2015

- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện
 1. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu sử dụng xyclon để phân cấp khử mùn than ở xưởng tuyển than II Cửa Ông, 2005
 2. Tham gia Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, 2006-2007.
 3. Tham gia Đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng ninh, 2007.
 4. Tham gia Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt 0,1-1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, 2008 - 2009
 5. Tham gia Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu khả năng tuyển than cám chất lượng thấp thuộc vùng Quảng Ninh bằng máy lắng lưới chuyển động, 2009.
 6. Tham gia Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu chế tạo thiết bị lắng cô đặc bùn than mịn dạng tấm nghiêng trong phòng thí nghiệm, 2010.
 7. Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tuyển than các cấp hạt mịn mỏ Hà Tu và vùng Cẩm Phả trên thiết bị tuyển tầng sôi, 2009.
 8. Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung và cấp bọt khí đến hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn mỏ Hà Tu và vùng Cẩm Phả trên thiết bị tuyển tầng sôi, 2010.
 9. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi bùn than, 2014-2015.
 10. Chủ nhiệm đề tài phục vụ sản xuất: Nghiên cứu khả năng thay thế thuốc tuyển nổi nhập khẩu tại nhà máy tuyển than Hòn Gai (Nam Cầu Trắng) – Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin, TTKHCNCB$SDKS – Hội Tuyển khoáng Việt Nam, 2013
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Phạm Văn Luận (2007). Nghiên cứu phân cấp mùn than Cửa Ông bằng Xyclon. Tạp chí Công nghiệp mỏ.
 2. Phạm Văn Luận (2008). Thiết bị tuyển tầng sôi, một phương pháp mới để xử lý than cấp hạt mịn. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4.
 3. Phạm Văn Luận ,Nguyễn Hoàng Sơn (2008). Nghiên cứu tuyển một số mẫu than mịn cấp hạt 0,1 - 1 mm trên thiết bị tuyển tầng sôi phòng thí nghiệm. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4.
 4. Phạm Văn Luận (2009). Đánh giá hiệu quả tuyển của thiết bị tuyển tầng sôi qua thông số sai số cơ giới. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6.
 5. Phạm Văn Luận và nnk(2011). Nghiên cứu chế độ công nghệ tuyển than cấp hạt 0,1 - 3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2.
 6. Phạm Văn Luận và nnk(2011). Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tạo xung bằng nước và khí đến hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn trên thiết bị tuyển tầng sôi. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3.
 7. Phạm Văn Luận và nnk(2011). Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu thông và dầu hỏa đến hiệu quả tuyển than cấp 0,1 – 3mm trong thiết bị tầng sôi dạng tấm nghiêng (RC). Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5.
 8. Phạm Văn Luận , Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2012). Xác định tốc độ dòng nước cần thiết để hạt khoáng đi vào sản phẩm tràn của máy tuyển tầng sôi. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2.
 9. Phạm Văn Luận , Nguyễn Hoàng Sơn (2012). Nghiên cứu lắng đọng một số mẫu bùn than mịn vùng Quảng Ninh trong thiết bị lắng đọng cô đặc dạng tấm nghiêng. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3.
 10. Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà, Vũ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Minh (2013) Kết quả nghiên cứu điều chế hỗn hợp thuốc tuyển để tuyển nổi bùn than của Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 4
 11. Phạm Văn Luận, Nguyễn Ngọc Phú (2014) Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp khu vực Vàng Danh-Uông Bí trên thiết bị tuyển băng tải Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3
 12. Phạm Văn Luận, Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Văn Trường (2015) Một vài kết quả nghiên cứu tuyển nổi bùn than vùng Quảng Ninh bằng máy tuyển nổi Jameson, Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 2
 13. Phạm Văn Luận (2015) Nghiên cứu tuyển nổi than bùn vùng Hòn Gai bằng máy tuyển nổi Jameson, Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 6
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Phạm Văn Luận, Phạm Hữu Giang (2006). Nghiên cứu phân cấp mùn than Cửa Ông trên thiết bị xyclon bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Hội nghị khoa học lần 17 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr 224.
 2. Phạm Văn Luận và nnk (2010). Nghiên cứu ảnh hưởng dòng nước tạo xung đến hiệu quả tuyển than cấp hạt -3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi. Hội nghị khoa học lần 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 3. Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Pham Huu Giang (2010). Beneficiation of fine coal containing high ash in Hatu coal mine by fluidized bed separator. Proceedings of advanced mining for sustainable development, International mining conference. Halong 23 - 25 Sep. 2010.
 4. Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu (2012). Research into coal slime affect on separation efficiency of fine coal in the fluidized bed separator. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 222-225.
 5. Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu (2012). Recovery of clean coal particles into overflow product of the fluidized bed separator. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 245-248.
 6. Pham Van Luan, NGUYEN Hoang Son,  NGUYEN Ngọc Phú (2012) Recover mineral particles into overflow product of the fluidized bed separator. The 10th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, Songkhla, Thailand
 7. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận, HOÀNG Hữu Đường (2012) Thiết kế và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển tầng sôi bán công nghiệp để tuyển than cám chất lượng xấu 0-6mm tại mỏ than Hà Tu. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc
 8. Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà (2014) Kết quả nghiên cứu điều chế hỗn hợp thuốc tuyển để tuyển nổi bùn than vùng Hòn Gai – Cẩm phả. Hội nghị khoa học lần thứ 21 Trường Đại Học Mỏ - Địa chất
 9. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận (2014) Thiết bị tuyển tầng sôi: Một hướng triển vọng tuyển than hạt mịn tài Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV
 10. Nguyen Hoang Son, Pham Van Luan, NGUYEN Ngoc Phu (2014). Research into technological regime of coal size fraction of 0.1-3 mm washing by fluidized bed separator. Advances in mining and Tunneling 21-22 october 2014, Vung tau
 11. Pham Van Luan, NGUYEN Ngoc Phu ( 2014 )  Trial results of local made flotation reagents for flotation of fine coal slurry at Hon Gai coal washing plant. Advances in mining and Tunneling 21-22 october 2014, Vung tau
 12. Pham Van Luan, NGUYEN Hoang Son, NGUYEN Ngoc Phu (2014), Effect of pine oil and kerosence on separation efficiency of fine coal size range 0.1-3 mm in fluidized bed separator type RC. Advances in mining and Tunneling 21-22 october 2014, Vung tau
 13. NGUYEN Ngoc Phu, Pham Van Luan, NGUYEN Hoang Son (2014) Effect of water and air pulsation on the separation performance of fine coal of size fraction 0.1-3 mm in fluidized bed separator. Advances in mining ang Tunneling 21-22 october 2014, Vung tau
 14. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Văn Luận (2016) Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi than sạch trong đất đá lẫn than ở các bãi thải tạm thuộc công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXV
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ tuyển khoáng
 • Bảo vệ môi trường trong xưởng tuyển
6. Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2012
 

Lý lịch khoa học