Home Lý lịch khoa học PGS.TS. Phạm Văn Hòa

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Phạm Văn Hòa
 • Năm sinh: 1976
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Trưởng Khoa Mỏ
 • Học hàm, học vị: PGS.TS
 • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38387523
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .edu.vn

2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 1999
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2005
Tiến sĩ TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức Khai thác mỏ
2011
Phó giáo sư Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Ngành Mỏ 2018

3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư 120
Thạc sĩ 06
Tiến sĩ 0
NCS
02
Cao học 06

4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Tham gia Đề tài cấp trường: Nghiên cứu chế tạo bộ dụng cụ thực hành đấu ghép các mạng nổ mìn điện, phi điện và dây nổ cho môn học Phá vỡ đất đá bằng khoan - nổ mìn, 2007.
 2. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT (B2013-02-04ATLĐ): Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2013. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam
 3. Tham gia Đề tài PVSX: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.
 4. Chủ trì Đề tài cấp Cơ sở: “Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá khối đá theo mức độ khó nổ và ứng dụng vào thiết kế nổ khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam”, 2013
 5. Chủ trì đề tài cấp Cơ sở:"Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành nội dung nổ mìn điện cho môn học phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn", T15-19, 2015.
- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:
 1. Phạm Văn Hòa (2005). Thiết kế trình tự khởi nổ bãi mìn có chú ý đến cấu trúc địa chất của đất đá. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4. tr. 9-10.
 2. Phạm Văn Hòa (2005). Lựa chọn loại dây nổ phù hợp với đường kính lỗ mìn cho các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. Thông tin khoa học công nghệ mỏ, số 7+8. Tr. 27-29.
 3. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hòa và nnk (2006). Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nổ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2. tr. 9-10.
 4. Phạm Văn Hòa và nnk (2006). Ảnh hưởng của vị trí điểm khởi nổ trong lỗ mìn đến hiệu quả đập vợ đất đá trên các mỏ lộ thiên. Tạp chí công nghiệp mỏ, số 1. Tr. 23-25.
 5. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2008). The influence of delay interval on seismic waveforms and the interference abilities of seismic waves in different directions, Innovations in Geoscience, Geoengineering and Metallurgy, Freiberg Forschungsforum 59. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2008, ed. by C. Drebenstedt, pp. 118-123, 978-3-86012-340-6.
 6. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2008). The influence of delay interval on the reinforcement abilities of seismic wave by delay blasting, Proceedings of the International Conference on Advances in Mining and Tunneling, August 20-21. 2008, Hanoi, Vietnam, Publishing House for Science and Technology of Vietnam, pp. 193-202.
 7. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2009). Blast design with short boreholes, Challenges and Solutions in Mineral Industry, Freiberger Forschungsforum 60. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2009, ed. By C. Drebenstedt, P. Scheller, G. Heide, pp. 68-73, ISBN 978-3-86012-374-4.
 8. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2009). Stemming plug and its role in increasing retention time of stemming material, Challenges and Solutions in Mineral Industry, Freiberger Forschungsforum 60. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2009, ed. by C. Drebenstedt, P. Scheller, G. Heide, pp. 74-78, ISBN 978-3-86012-374-4.
 9. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., J. Ortuta, (2009). Advanced technologies in monitoring blast results in surface mines, Challenges and Solutions in Mineral Indutstry, Freiberger Forschungsforum 60. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2009, ed. By C. Breitkreuz, J. Bongaerts, pp. 70-74, ISBN 978-3-86012-373-4.
 10. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2009). The use of aggregate stemming material and its role in reducing the blasting impacts on surface mining, Workshop on Mining Environmental Problems and Protection – Future Collaboration between Vietnam and Thailand, Hanoi, May 6th – 8th, 2009, p. 24-30.
 11. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2010). Single hole test blasting for determining optimum burden in a low bench height at a limestone mine, Scientific reports on Resource Issues 2010, Volume 3: Innovations in Mineral Industry, Geology, Mining, Metallurgy and management, ed. by C. Drebenstedt, pp. 77-84, ISSN 2190-555X.
 12. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2010). Applying single hole blasting test for determining optimum burden in low bench blasting, International Mining Conference – Advanced Mining for Sustainable Development, September 23-25, 2010, Halong, Vietnam, pp. 243 – 249.
 13. Pham, V.H.; Drebenstedt, C., (2011). The application of single hole test blasts as a method for studying the calculation of blasting parameters when blasting in low benches, Scientific Reports on Resource Issues 2011, Volume 1: Latest Developments in Mineral Industry, Geology, Metallurgy and Management, ed. by C. Drebenstedt, pp. 188-192, ISSN 2190-555X.
 14. Phạm Văn Hòa, Carsten Drebenstedt (2012). Chiều cao tầng và ảnh hưởng của nó đến giá trị đường cản khi nổ mìn trong điều kiện tầng thấp. Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 191-197.
 15. Phạm Văn Hòa, Carsten Drebenstedt (2012). Tính toán thiết kế hộ chiếu nổ cho các vụ nổ mìn tầng thấp. Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội - Việt Nam. Tr. 143.
 16. Pham Van Hoa, Carsten Drebenstedt, Le Van Quyen, Nguyen Dinh An (2013), Design the Blast in Low Benches and some Practical Applications in Vietnam, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand.
 17. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Hoang (2014), Application of Goldsim simulation for mine water balance and waste management modeling. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 92-97 (ISBN:978-604-913-248-3).
 18. Pham Van Hoa, Nguyen Sy Hiep, Le Van Quyen, Tran Dinh Bao, Le Qui Thao (2014), Prediction and minimisation of vibrations on structures during production blast in a surface coal mine-a case study. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
 19. Phạm Văn Hòa, Nguyễn Sỹ Hiệp (2015). Xác định sóng chấn động khi nổ mìn khai thác than lộ thiên gần khu dân cư. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 101-105.
 20. Le Ngoc Ninh, Nhu Van Bach, Pham Van Hoa (2015), Safety and environmentaly-friendly electric blasting techniqe for the quaries near residential area. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 81-86 (ISBN:978-604-913-314-4).
 21. Pham Van Hoa, Casten Drebenstedt (2015), Determination of blasting parameters in low benches for surface mines in Vietnam. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 109-114 (ISBN:978-604-913-314-4).
 22. Phạm Văn Hòa (2016). Ứng dụng phương pháp đánh giá nhanh độ khó nổ của khối đá trong thiết kế nổ ở mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 83-87.
 23. Phạm Văn Hòa (2016). Controlling blast vibration when digging the tunnel near protected structure. International conferences on earth science and sustainable geo-resources development-ESASGD 2016,p.159-165. (ISBN:978-604-76-1171-3).
 24. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hòa (2016), Influence of blasting on surface mining in Vietnam to the environment and methods to minimize its impact to surrounding residential area, International conferences on earth science and sustainable geo-resources development – ESASGD 2016, p.146-152. (ISBN:978-604-76-1171-3).
 25. Tô Đức Thọ, Phạm Văn Hòa, Trịnh Trung Tiến (2016).Studying the effect of fly fragments in underwater explosion.International conferences on earth science and sustainable geo-resources development – ESASGD 2016, p.166-169. (ISBN:978-604-76-1171-3).
 26. Phạm Văn Hòa, Nguyễn Thanh Tuân (2017).Cut off grade estimation for taking tungsten in scheelite by open pit mining method. International conference on Geol-spatial technologies and Earth resources, vol.1, Publishing House for Science and Technology, Vietnam (ISBN:978-604-913-618-04)
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ nổ mìn trong khai thác mỏ và dân dụng; công nghệ nổ mìn khai thác mỏ thân thiện với môi trường
 • Mô phỏng nổ.
 • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên.
 • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ
 • Tin học ứng dụng trong ngành mỏ

6. Khen thưởng:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016

 

Lý lịch khoa học