Home Undergraduate and Graduate Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường

 

Sáng ngày 11/04/2012 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường tổ chức cho NCS Phạm Văn Luận về đề tài:

"Nghiên cứu công nghệ tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt mịn vùng Quảng Ninh"

- Mã số: 62.53.10.01

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Tuyển khoáng.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Chủ tịch hội đồng TSKH Đinh Ngọc Đăng đọc quyết định cho phép NCS được phép bảo vệ

NCS Phạm Văn Luận trình bày nội dung của luận án

NCS Phạm Văn Luận trả lời câu hỏi phản biện của thành viên hội đồng

Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Tân Tiến sĩ Phạm Văn Luận

Các thầy cô Bộ môn Tuyển khoáng chụp ảnh lưu niệm với TS. Phạm Văn Luận

PGS. TS Bùi Xuân Nam, Trưởng khoa Mỏ chúc mừng Tân tiến sĩ Phạm Văn Luận

 

Buổi bảo vệ luận án đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả: 7/7 phiếu đánh giá Xuất sắc của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Phạm Văn Luận!

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, BCN Khoa Mỏ và Bộ môn Tuyển khoáng nhiệt liệt chúc mừng Tân Tiến sĩ Phạm Văn Luận.

Last Updated ( Thursday, 14 June 2012 16:55 )