Home Undergraduate and Graduate Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường

 

Sáng ngày 07/03/2012 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường tổ chức cho NCS Lê Thị Thu Hoa về đề tài:

"Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chọn lọc trên một số mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh"

- Mã số: 62.53.05.01
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ lộ thiên.

- Tiểu ban hướng dẫn: GS.TS Trần Mạnh Xuân

- Địa điểm: Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Chủ tịch hội đồng GS.TS Nhữ Văn Bách đọc quyết định cho phép NCS được phép bảo vệ

NCS Lê Thị Thu Hoa trình bày nội dung của luận án.

NCS Lê Thị Thu Hoa trả lời câu hỏi phản biện của thành viên hội đồng.


Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với Tân Tiến sĩ Lê Thị Thu Hoa.

Các nhà khoa học trẻ Bộ môn KTLT chúc mừng TS. Lê Thị Thu Hoa.

Buổi bảo vệ luận án đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả: 6/7 phiếu đánh giá Xuất sắc của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Lê Thị Thu Hoa!

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, BCN Khoa Mỏ và Bộ môn KTLT nhiệt liệt chúc mừng Tân Tiến sĩ Lê Thị Thu Hoa, nữ Tiến sĩ đầu tiên của chuyên ngành Kỹ thuật Khai thác mỏ lộ thiên.

Last Updated ( Monday, 19 January 2015 15:21 )