Home Undergraduate and Graduate Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Trường cho NCS Lê Thị Thu Hoa.

Đề tài:

"Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chọn lọc trên một số mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh"

- Mã số: 62.53.05.01
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác mỏ lộ thiên
- Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 07 tháng 03 năm 2012;

- Địa điểm: Phòng Họp nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.


Trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!

Last Updated ( Monday, 12 March 2012 13:47 )