Home Công tác đào tạo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Phạm Văn Luận về đề tài: “Nghiên cứu công nghệ  tuyển tầng sôi để tuyển than cấp hạt mịn vùng Quảng Ninh"

- Mã số: 62.53.10.01

- Chuyên ngành: Tuyển Khoáng

- Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 01 tháng 11 năm 2011;

- Địa điểm: Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!

 


Cập nhật ( Thứ bảy, 29 Tháng 10 2011 19:05 )