Home Undergraduate and Graduate Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp sơ sở

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp sơ sở

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nhữ Thị Kim Dung về đề tài: “Nghiên cứu công nghệ  tuyển bằng máy lắng lưới chuyển động để nâng cao hiệu quả sử dụng than chất lượng thấp của một số mỏ than vùng Quảng Ninh"

- Mã số: 62.53.10.01

- Chuyên ngành: Tuyển Khoáng

- Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 11 tháng 6 năm 2011;

- Địa điểm: Phòng Hội thảo nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!

Last Updated ( Thursday, 22 September 2011 15:09 )