Home Undergraduate and Graduate Danh sách SV khoa Mỏ nhận học bổng HK1 năm học 2010-2011

Danh sách SV khoa Mỏ nhận học bổng HK1 năm học 2010-2011

BCN Khoa Mỏ thông báo danh sách 80 sinh viên từ khóa K51-K55 nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2010-2011 như sau:

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Danh sach hoc bong Ky 1 nam hoc 2010-2011.xls 54 Kb5/12/2011 10:06
Last Updated ( Thursday, 12 May 2011 10:08 )