Home Quan hệ quốc tế Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với Trường ĐHTH Kyushu

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với Trường ĐHTH Kyushu

Ngày 07 tháng 3 năm 2011, sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chung giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất với Trường Đại học tổng hợp Kyushu (Nhật Bản), Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học tổng hợp Kyushu đã ký văn bản hợp tác về đào tạo và NCKH giai đoạn 2011-2015.

Tham dự lễ ký các văn bản hợp tác này, về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Khoa Mỏ có: PGS.TS Trần Đình Kiên - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; PGS.TS Dư Thị Xuân Thảo - Phó phòng Hợp tác quốc tế và PGS.TS Bùi Xuân Nam - Trưởng Khoa Mỏ. Đại diện Trường Đại học tổng hợp Kyushu và Khoa Kỹ thuật có GS.TS. Sasaki.

Với văn bản hợp tác đã ký, Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung và Khoa Mỏ nói riêng sẽ có nhiều dự án hợp tác hiệu quả hơn với Khoa Kỹ thuật và Trường Đại học Kyushu trong tương lai.

PGS.TS Trần Đình Kiên - Hiệu trưởng ký văn bản thỏa thuận hợp tác chung với Trường ĐHTH Kyushu

PGS.TS Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Hợp tác quốc tế ký văn bản thỏa thuận với trường bạn

PGS.TS Bùi Xuân Nam - Trưởng Khoa Mỏ ký văn bản thỏa thuận hợp tác với Khoa Kỹ thuật, ĐHTH Kyushu

Cập nhật ( Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 13:36 )