Home Scientific research SV Khoa Mỏ đoạt giải nhất "Sinh viên NCKH" năm 2010

SV Khoa Mỏ đoạt giải nhất "Sinh viên NCKH" năm 2010

Ngày 08/01/2011, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2010.  Đây là năm thứ 21 Bộ GD-ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cho các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) xuất sắc, được tuyển chọn từ các trường đại học, học viện trong cả nước.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất với Công trình: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng nước tạo xung đến kết quả tuyển than hạt mịn trong thiết bị tuyển tầng sôi” mã số KT2-22 của nhóm: Phạm Thị Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Nguyễn Văn Nghĩa sinh viên ngành Tuyển Khoáng-khoa Mỏ đã đoạt giải nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam-VIFOTEC” năm 2010. Sinh viên Phạm Thị Hải Đăng được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” và được  Bộ GD-ĐT cấp học bổng đào tạo sau đại học tại các nước phát triển theo đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.


Last Updated ( Friday, 14 January 2011 22:10 )