Home Lý lịch khoa học PGS.TS. Đặng Vũ Chí

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Đặng Vũ Chí
 • Năm sinh: 1957
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Hầm Lò
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: P. Đức Thắng -Q. Bắc Từ Liêm - HN
 • Điện thoại: 04.38691603
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH  Bách Khoa Donetsk (Liên xô cũ)
KTHL 1982
Tiến sĩ ĐHTH quốc gia Donetsk (Ukraine) KTHL 1999
Phó Giáo sư
Trường ĐH Mỏ - địa chất Ngành Mỏ
11/2011
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 600
Thạc sĩ 30
Tiến sĩ 0
NCS
03
Cao học
05
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:

1. Tham gia biên soạn “Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị Khai thác mỏ”. Chủ biên GS.TSKH. Lê Như Hùng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà nội- 2008.

2. Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí và nnk (2012). An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, 2012.

- Các đề tài NCKH đã thực hiện:

1. Chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2009-02-63  “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông gió khi khai thác xuống sâu ở các mỏ than hầm lò Uông Bí- Mạo Khê đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng khai thác than”. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009.

2. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2011-02-03ATLĐ): Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2011-2012. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.

3. Tham gia nhiều đề tài KHCN các cấp và đề tài phục vụ sản xuất khác

- Các bài báo trong tạp chí và HNKH:

1. Sapiskiy K.F., Solovjov G.I, Dang Vu Chi (1997). Ngành công nghiệp than Việt Nam. Tạp chí Học viện mỏ Donetsk № 1(5)- Ukraine. Tr. 25-27.

2. Sapiskiy K.F., Solovjov G.I, Dang Vu Chi (1997). Hiện trạng và triển vọng phát triển ngành khai thác than Việt Nam. Tạp chí Than Ukraine № 12. Tr. 49-50.

3. Sapiskiy K.F., Dang Vu Chi (1998). Phương pháp lựa chọn sơ đồ công nghệ hợp lý để khai thác các khoáng sàng than vùng Quảng Ninh (Việt Nam). Tạp chí Học viện mỏ Donetsk № 1(5) Ukraine. Tr. 9-13.

4. Dang Vu Chi (1998). Những đặc thù địa chất- công nghệ mỏ trong khai thác bể than Quảng Ninh (Việt Nam). Hội nghị Khoa học Mỏ Quốc tế lần thứ VIII. Glivise-Ustrone (Ba Lan). Tr.21-26.

5. Dang Vu Chi (1998). Kết quả nghiên cứu các thông số chủ yếu của sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò đối với khoáng sàng than Quảng Ninh (Việt Nam). Hội nghị Khoa học lần thứ IV Trường Mỏ Donestk  (Ukraine). Tr.81-85.

6. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Cao Khải, (2004). Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông gió Công ty than Mông Dương. Hội nghị Khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.15-18.

7. Đặng Vũ Chí (2006). Phương pháp giải tích với bài toán thông gió khi đào đường lò. Hội nghị Khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.31-35.

8. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Cao Khải, (2006). Nghiên cứu chống bụi bằng bua nước và túi nước treo khi nổ mìn ở đường lò chuẩn bị. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 6/2006. Tr.15-17.

9. Trần Xuân Hà, Nguyễn Văn Sung, Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Cao Khải, (2006). Nghiên cứu chống bụi bằng bua nước và túi nước treo khi nổ mìn ở đường lò chuẩn bị. Hội nghị Khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà nội. Tr.17-21.

10. Đặng Vũ Chí (2009). Về vấn đề khoảng cách giữa các quạt nối tiếp để thông gió khi đào các đường lò. Tạp chí Công nghiệp mỏ, 3/2009. Tr.21- 22.

11. Đặng Vũ Chí (2009). Các chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá hệ thống thông gió chung của mỏ hầm lò. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, No.27, 7/2009. Tr.65- 69.

12. Đặng Vũ Chí (2010). Đánh giá mức độ ổn định của mạng gió ở mỏ than hầm lò Quảng Ninh, 2010. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, No.29, 1/2010. Tr.60- 63.

13. Đặng Vũ Chí, Hoàng Văn Nghị (2010). Về vấn đề liên quan đến cách phân hạng mỏ hầm lò theo khí nổ. Thông tin KHCN Mỏ số 10/2010, Viện KHCN Mỏ- Hà nội. Tr.24- 25.

14. Đặng Vũ Chí, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Trọng Hòa, Lê Ngọc Đồng (2010). Cơ sở đánh giá tình hình thông gió và định hướng tăng cường thông gió cho các mỏ khai thác than hầm lò Quảng Ninh. Hội nghị Khoa học lần thứ 19 Trường ĐH Mỏ- Địa chất, Hà nội.

15. Đặng Vũ Chí (2010). Về tiêu chuẩn điều kiện vi khí hậu trong các mỏ than hầm lò Việt Nam. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, No.32, 10/2010. Tr.51-54.

16. Đặng Vũ Chí (2011). Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng trạm quạt gió chính phục vụ thông gió mỏ. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, No.33, 4/2011. Tr.50-53.

17. Đặng Vũ Chí (2011). Đánh giá hiệu quả các biện pháp tăng cường lưu lượng gió cho mỏ hầm lò. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 2/2011. Tr.10-12.

18. Đặng Vũ Chí, Đoàn Duy Khuyến (2012). Nghiên cứu định hướng trang bị quạt gió chính trong những năm tới cho các mỏ hầm lò khai thác than Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 3/2012. Tr.26-28

19. Dang Vu Chi, Nguyen Cao Khai (2012). Standards of microclimate conditions in underground coal mines in Vietnam. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 157-160.

20. Nguyễn Văn Thịnh, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nhữ Việt Tuấn, Ngô Hoàng Ngân (2013). Dự báo độ chứa khí vfa thoát khí mêtan của các vỉa than mỏ Mạo Khê ở độ sâu khai thác khác nhau . Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5/2013. Tr.26-28.

21. Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh (2014). Giải pháp đảm bảo thông gió cho mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh trong những năm tới. Tạp chí Công nghiệp mỏ số 1/2014. Tr.16-20.

5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Thông gió mỏ và các công trình ngầm
 • An toàn và bảo hộ lao động trong khai thác mỏ
 • Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
6. Khen thưởng:

1. Thẻ chứng nhận Sinh viên ưu tú của Bộ ĐH và Trung ương Đoàn TNCS Liên Xô;
2. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam;

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2009);

4. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT (2012).

 

Lý lịch khoa học