Home Scientific research Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19

Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19

Hội nghị Khoa học lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 44 năm thành lập Trường (15/11/1966-15/11/2010). Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế, trong và ngoài trường gặp gỡ trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu, thảo luận và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ đang đặt ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời kỳ Hiện đại hóa, Công nghiệp hóa và Hội nhập quốc tế nói chung, đặc biệt lĩnh vực các khoa học Trái đất và Mỏ nói riêng.

Tiểu ban Khai thác Mỏ - Tuyển Khoáng tiến hành tổ chức hội nghị dưới sự chỉ đạo của Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Bùi Xuân Nam và Thư ký tiểu ban: ThS. Nhữ Thị Kim Dung với lịch báo cáo như sau:

Buổi sáng:

1. Tên báo cáo: Xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (titan) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Thời gian: 9h30- 9h55

- Tên tác giả: Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo.

2. Tên báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất phân lớp đá vách đến diện lộ trần của khoảng khấu lưu không trong công nghệ cơ giới hóa đồng bộ tại vỉa 14-2 công ty than Khe Chàm - TKV.

- Thời gian: 10h00- 10h25

- Tên tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Tiến Dũng, Bùi Mạnh Tùng.

3. Tên báo cáo: Nghiên cứu tốc độ chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động

- Thời gian: 10h30- 10h55

- Tên tác giả: Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Thanh Hải

4. Tên báo cáo: Nghiên cứu nội lực, biến dạng, chuyển vị trong khung vỏ chống công trình tựa trên nền đàn hồi

- Thời gian: 11h00- 11h25

- Tên tác giả: Dương Đức Hùng

Buổi chiều:

5. Tên báo cáo: Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác lộ thiên phù hợp cho các mỏ quy mô nhỏ ở Việt Nam

- Thời gian: 13h30-13h55

- Tên tác giả: Hoàng Tuấn Chung

6. Tên báo cáo: Lựa chọn máy khấu liên hợp và sơ đồ công nghệ khai thác hợp lý cho một số mỏ bôxit và than lộ thiên ở Việt Nam

- Thời gian: 14h00-14h25

- Tên tác giả: Đỗ Ngọc Tước, Đoàn Văn Thanh, Nguyễn Phụ Vụ

7. Tên báo cáo: Khả năng cơ giới hóa các mỏ than khai thác hầm lò vùng Quảng Ninh

- Thời gian: 14h30-14h55

- Tên tác giả: Lê Như Hùng, Nguyễn Cao Khải, Bùi Mạnh Tùng, nnk

Giải lao 15 phút:

8. Tên báo cáo: Nghiên cứu tuyển nổi chọn riêng khoáng vật sericit trong quặng sericit Sơn Bình

- Thời gian: 15h10- 15h35

- Tên tác giả: Nguyễn Văn Hạnh, Tạ Quốc Hùng, Hồ Ngọc Hùng

9. Tên báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng nước tạo xung đến hiệu quả tuyển than cấp hạt -3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi

- Thời gian: 15h40-16h05

- Tên tác giả: Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú

10. Tên báo cáo: Định hướng và lựa chọn công nghệ chế biến hợp lý quặng vàng gốc sunfua Đức Trọng – Trà Năng – Lâm Đồng

- Thời gian: 16h10-16h30

- Tên tác giả: Trân Trung Tới, Nguyễn Hoàng Sơn, Vũ Đức Quý

11. Tên báo cáo: Chương trình tính động đất cho giàn khoan theo phổ thiết kế chuẩn

- Thời gian: 16h35-17h00

- Tên tác giả: Nguyễn Hữu Bảng

Last Updated ( Wednesday, 10 November 2010 23:46 )