Home Scientific research Hội nghị Quốc tế: "Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững"

Hội nghị Quốc tế: "Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững"

Hội nghị quốc tế “Khai thác mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững” được tổ chức bởi Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hội kỹ sư mỏ Ba Lan phối hợp tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2010 tại Hạ Long – Quảng Ninh.

Trong hội nghị này, đã có 47 báo cáo được trình bày trên tổng số 108 báo cáo được in trong tuyển tập của hội nghị, với sự tham gia của gần 500 tác giả đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty mỏ, các cơ quan quản lý mỏ và môi trường, … đến từ 19 nước trên thế giới.

Với tư cách là một đơn vị đồng tổ chức, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã cử nhiều cán bộ tham gia trong các ban tổ chức, ban khoa học, ban thư ký và ban tiếp tân, của hội nghị. Ngoài ra, đã có nhiều nhà khoa học của Nhà trường trong các Khoa Mỏ, Xây dựng, Kinh tế và Trắc Địa đã trực tiếp điều hành và báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn, đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công chung của hội nghị.





Last Updated ( Friday, 22 October 2010 20:11 )