Home Công tác đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn năm 2010

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn năm 2010

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

STT

Ngành

ngành

Điểm trúng tuyển

(KV3, HSPT)

Chỉ tiêu

xét tuyển NV2

1

Dầu khí

101

17,0

0

2

Địa chất

102

15,0

180

3

Trắc địa

103

15,0

180

4

Mỏ

104

15,0

180

5

Công nghệ Thông tin

105

15,0

225

6

Cơ điện

106

15,0

130

7

Kinh tế

401

15,5

100

8

Quảng Ninh

MĐQ

15,0

0

9

Vũng Tàu

MĐV

15,0

0

10

Cao đẳng Địa chất

C65

10,0

50

11

Cao đẳng Trắc địa

C66

10,0

70

12

Cao đẳng Mỏ

C67

10,0

70

13

Cao đẳng Kinh tế

C68

10,0

50

14

Cao đẳng Cơ điện

C69

10,0

60


Ghi chú:

1) Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối t­ượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.

2) Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2): Thí sinh thi khối A hệ đại học có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) của ngành xin xét tuyển.

 

Cập nhật ( Thứ hai, 09 Tháng 8 2010 22:09 )