Home Undergraduate and Graduate Thông báo công bố chuẩn đầu ra Khoa Mỏ

Thông báo công bố chuẩn đầu ra Khoa Mỏ

Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành hiện nay Nhà trường đang đào tạo. Nhà trường công bố rộng rãi nội dung Dự thảo Chuẩn đầu ra của Trường và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ, sinh viên của Trường, các nhà quản lý và nhà tuyển dụng lao động cũng như của toàn xã hội. Các ý kiến đóng góp xin chuyển về hộp thư theo địa chỉ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Chuẩn đầu ra của Trường. Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp, Nhà trường sẽ chỉnh sửa và công bố chính thức.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐH&SĐH


(Đã ký)

PGS.TS Lê Trọng Thắng
Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Chuan dau ra Khoa Mo.pdf 1054 Kb7/16/2010 23:22
Last Updated ( Friday, 16 July 2010 23:24 )