Home Lý lịch khoa học PGS.TS Vũ Đình Hiếu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân:

 • Họ tên: Vũ Đình Hiếu
 • Năm sinh: 1979
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Bộ môn,  Trưởng phòng xuất bản
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37522538
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2001
Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2007
Tiến sĩ
National Central University, Taiwan KT môi trường
2011

3. Thành tích đào tạo:

 • Kỹ sư: 80
 • Thạc sĩ: 22
 • Tiến sĩ: 
 • NCS: 02
 • Cao học: 02

4. Giáo trình, bài giảng, sách tham khảo đã xuất bản:

1. Hồ Sĩ Giao (chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh. Khai thác khoáng sàng sa khoáng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.

2. Hồ Sĩ Giao (chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu. Giáo trình Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.

5. Thành tích NCKH & TKCN:

Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:

1. Tham gia Đề tài cấp Bộ KH&CN (2007-04-302/KQNC): Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên, 2006-2007. Chủ trì: TS. Mai Thế Toản.

2. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT (B2006-02-11): Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam, 2006-2008. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.

3. Tham gia Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2013-02-04ATLĐ): Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2013. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam

4. Tham gia Đề tài PVSX: "Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.

5. Chủ trì Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT (B2014-02-05ATLĐ): Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2014.

Các bài báo trong tạp chí:

1. Vũ Đình Hiếu (2003). Máy xới và những khả năng của chúng trong khai thác mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6, tr 26-28.

2. Vũ Đình Hiếu (2003). Một số thiết bị mới có thể áp đụng cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4, tr 33-34.

3. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu (2004). Sử dụng đầu đập thủy lực trong khai thác, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3, tr 34-36.

4. Vũ Đình Hiếu (2005). Lập kế hoạch sản xuất hợp lý cho công ty khai thác than trên máy tính, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6, tr 34-36.

5. Vũ Đình Hiếu (2006). Xác định tỷ lệ tổn thất và làm nghèo trên mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp mỏ, tháng 12, tr 13-15.

6. Vũ Đình Hiếu (2006). Điều khiển chất lượng quặng bằng xúc chọn lọc trên bề mặt khoáng sản, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, ĐH Mỏ-Địa chất, tháng 12, tr 20-24.

7. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Hoang Bac (2011). Humidity-control porous ceramics prepared from waste and porous materials. Material Letters. Vol. 65 (6), pp. 940-943. doi:10.1016/j.matlet.2011.01.006. [Impact Factor: 2.117].

8. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac,Tien-Chun Chu, (2011). Study on preparing humidity-control porous ceramics from volcanic ash and waste glass.  Journal of Ceramics International 37 (7) (2011) 2845–2853. doi:10.1016/j.ceramint.2011.04.118 [Impact Factor: 1.471].

9.  Jung-Hsing Chen, Kuen-Sheng Wang, Dinh-Hieu Vu (2012). Effect of Hydrogen Yield by Thermophilic Anaerobic Fermentation from Mixed Organic Wastes. Journal of Applied Mechanics and Materials 135-136 (2012) 487-497. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.135-136.487

10. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Jung-Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac (2012). Glass-ceramic from mixtures of bottom ash and fly ash. Journal of Waste Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.05.040 [Impact Factor: 2.433].

11. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Jung-Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Do Van Binh (2012). A new model for water adsorption in porous ceramics. Journal of Porous Materials, DOI:10.1007/s10934-012-9581-2 [Impact Factor: 1.5].

12. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam (2013). Humidity control materials prepared from diatomite and volcanic ash. Journal of Construction and Building Materials 38 (2013) 1066-1072. [Impact Factor: 1.366].

13. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Jung-Hsing Chen. Synthesis of mesoporous molecular sieve (MCM-41) using sewage sludge ash. Journal of Resources, Conservation and Recycling (Submitted) [Impact Factor: 1.987].

14. Jung-Hsing Chen, Kuen-Sheng Wang, Shir-ly Huang, Chu-Ching Lin, Dinh-Hieu Vu. Effect of solid retention time and organic loading rate on methane production during thermophilic anaerobic digestion. Journal of Waste Management (Submitted). [Impact Factor: 2.433].

15. Vũ Đình Hiếu, Mai Thế Toản, Lê Hoàng (2015). Vấn đề quy hoạch bãi thải trong quá trình khai thác xuống sâu quặng Apatit khu Ngòi Đum, Đông Hồ giai đoạn đến năm 2020. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 30-33.

16. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thế Hưởng (2015). Hoàn thiện các thông số hệ thống khai thác nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác tại mỏ than Na Dương. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 88-91.

17. Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đỗ Ngọc Hoàn (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của làm nghèo quặng tới hiệu quả của dự án khai thác quặng Graphite Yên Bái. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 77-82.

18. Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Đình Hiếu (2016). Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-58.

19. Vũ Đình Hiếu (2016). Thuật toán Monte Carlo và khả năng ứng dụng của nỏ trong lựa chọn đồng bộ máy xúc - ô tô trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-58.

Các bài báo trong HNKH:

1. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu (2002). Một vài suy nghĩ về quản lý môi trường trong phát triển và khai thác các mỏ đá vôi ở Việt Nam, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 15. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, trang 14-16.

2. Vũ Đình Hiếu (2004). Điều khiển chất lượng quặng bằng máy tính, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 16. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, trang 70-73.

3. Hồ Sĩ Giao, Vũ Đình Hiếu (2004). Xác định chiều dày lớp bóc tách trong các mỏ than, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 16. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, trang 45-48.

4. Vũ Đình Hiếu (2006). Xác định tỷ lệ tổn thất và làm nghèo trong mỏ lộ thiên, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, trang 98-102.

5. Kuen-Sheng Wang, Kae-Long Lin, Ing-Jia Chiou, Dinh-Hieu Vu (2008). Characteristic Study on Waste-Derived Thermite Treating Electric Arc Furnace Dust, A&WMA’S 101ST Annual Conference & Exhibition, Oregon, USA, June 24-27.

6. Jung-Hsing Chen, Kuen-Sheng Wang, Dinh-Hieu Vu, Tien-Chun Chu, C.C Wang (2010). Hydrogen production characteristics by thermophilic anaerobic solid state fermentation process within the wastes. Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 8-11 November 2010.

7. Vu Dinh Hieu, Kuen-Sheng WANG, Jung-Hsing CHENG (2011). Humidity Control Materials Prepared from Diatomite and Volcanic Ash. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam 22-24 June 2011. P. 175-189.

8. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung (2011). Effective Utilization of Incinerated Municipal Solid Waste: Zeolitic Materials and Allophane Synthesis. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam 22-24 June 2011. P. 224-231.

9. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam (2011). Effect of Hydrogen  Production by Thermophilic Anaerobic Digest from Organic Wastes. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam 22-24 June 2011. P. 253-265.

10. Bui Xuan Nam, Luu Van Thuc, Vu Dinh Hieu, Le Qui Thao, Nguyen Hoang (2012). Use of combined transportation for deep surface coal mines in Quang Ninh, Vietnam. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 80-85 (ISBN 978-604-913-081-6).

11. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam,  Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung (2012). Characterization of Vietnamese coal fly ash and its possible utilizations. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 434-438 (ISBN 978-604-913-081-6).

12. Vu Dinh Hieu, Mai The Toan, Le Ngoc Ninh, Le Thi Thu Hoa (2012). Effects of influent water on passive treatment systems for acid mine drainage. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 391-398 (ISBN 978-604-913-081-6).

13. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam (2012). Preparation of activated carbon-zeolite composites (Ac-Z composites) using water treatment sludge ash. Proceedings of The 6th Internaional Symposium on The East Asia Environmental Problems (EAEP2012), 6-7 November 2012, Kyushu University, Fukuoka, Japan. P. 54-58 (ISBN 978-4-905324-39-3).

14. Bui Hoang Bac, Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam (2012). Preparation of allophane using silica and aluminum source extracted from incinerated soild waste synthesis. Proceedings of The 6th Internaional Symposium on The East Asia Environmental Problems (EAEP2012), 6-7 November 2012, Kyushu University, Fukuoka, Japan. P. 48-53 (ISBN 978-4-905324-39-3).

15. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu (2012). Đánh giá rủi ro về tai nạn lao động trong khai thác mỏ lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 435-440.

16. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến (2012). Tính toán mô phỏng phát tán bụi do hoạt động nổ mìn trong khai thác mỏ apatit Gia Phú - Lào Cai . Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 448-453.

17. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh (2014). Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ khi khai thác quặng graphit khu vực Yên Thái, tỉnh Yên Bái. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam. Tr. 107-114.

18. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn (2014). Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học  lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 103-110.

19. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu (2014),Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 109-115(ISBN:978-604-913-248-3).

20. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan (2015), The potential importance of mine sites for biodiversity. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam. P. 127-130 (ISBN:978-604-913-314-4).

5. Hướng nghiên cứu chính:

 • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
 • Kỹ thuật môi trường
 • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ

6. Khen thưởng:

 • Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hà Nội, 2003
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2004
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016
 

Lý lịch khoa học