Home International Relations Làm việc với Công ty Samchully – Hàn Quốc

Làm việc với Công ty Samchully – Hàn Quốc

Được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường đại học Mỏ - Địa chất, Công ty Samchully – Hàn Quốc và Ban Chủ nhiệm Khoa Mỏ đã có các buổi làm việc với Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam – TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 năm 2009. Thông qua các buổi làm việc này, trong thời gian tới hứa hẹn sẽ có một số dự án hợp tác đầu tư có hiệu quả giữa Công ty Samchully, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, TKV và Khoa Mỏ – Trường đại học Mỏ - Địa chất.

 

Last Updated ( Tuesday, 11 May 2010 22:21 )