Home

Khoa Mỏ đón tiếp SV khóa K.54

Ngày 26 tháng 9 năm 2009, tại hội trường 300 trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Mỏ đã tổ chức buổi lễ đón tiếp sinh viên khóa K.54. Tại buổi lễ, Khoa mỏ và các bộ môn trong Khoa đã giới thiệu cho các em sinh viên về truyền thống và công tác đào tạo của Khoa và các bộ môn.

Phó trưởng khoa: ThS. Nhữ Thị Kim Dung giới thiệu về Khoa Mỏ

Giới thiệu về Bộ môn Khai thác Lộ thiên

Giới thiệu về Bộ môn Khai thác Hầm lò

Giới thiệu về Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

Giới thiệu về Bộ môn Tuyển Khoáng

Giới thiệu về Bộ môn Sức bền vật liệu

Sinh viên Khoa Mỏ - K54

Last Updated ( Thursday, 15 April 2010 20:36 )