Home Quan hệ quốc tế Làm việc với trường ĐHTH Queensland – Australia

Làm việc với trường ĐHTH Queensland – Australia

Ngày 14 tháng 9 năm 2009. Khoa Mỏ đã đón tiếp GS.TS. Nguyen Van Anh, Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Tổng hợp Queensland – Australia sang thăm và làm việc với Khoa Mỏ về khả năng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung và trong lĩnh vực tuyển khoáng nói riêng. Cuộc trao đổi và làm việc đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều hợp tác có hiệu quả trong tương lai.


 

Cập nhật ( Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 22:26 )