Home Announcement Khung học phí mới giáo dục nghề và Đại học

Khung học phí mới giáo dục nghề và Đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quyết định điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009-2010.

Theo đó, dạy nghệ trình độ trung cấp nghề trở xuống: từ 20.000 đến 160.000 đồng/tháng/học sinh; Trung cấp chuyên nghiệp: từ 15.000 đến 135.000 đồng/tháng/học sinh; Cao đẳng, cao đẳng nghề: từ 40.000 đến 200.000 đồng/tháng/sinh viên.

Đào tạo Đại học từ 50.000 đến 240.000 đồng/tháng/sinh viên; đào tạo Thạc sỹ: từ 75.000 đến 270.000 đồng/tháng/học viên; đào tạo tiến sỹ: từ 100.000 đến đến 330.000 đồng/tháng/nghiên cứu sinh.

Theo Bộ GD-ĐT cho biết, căn cứ vào khung học phí trên, dựa vào đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo./.

Last Updated ( Tuesday, 15 September 2009 19:21 )