Home Announcement HĐCD Giáo Sư cơ sở Trường ĐH Mỏ - Địa chất

HĐCD Giáo Sư cơ sở Trường ĐH Mỏ - Địa chất

          Căn cứ các quy định trong văn bản pháp quy về việc xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009, ngày 20/8/2009 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã họp xét các ứng viên có tên sau đây đã hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định và đạt đủ số phiếu tín nhiệm đề nghị lên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét tiếp:

               I. Đề nghị xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư:
                                   
                                     1. Võ Chí Mỹ                 – Khoa Trắc địa
          
               II. Đề nghị xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư:

1.
Trần Thanh Hải
- Khoa Địa chất
2.
Nguyễn Văn Lâm
- Khoa Địa chất
3.
Đinh Công Hoà
- Khoa Trắc địa
4.
Trần Đình Trí
- Khoa Trắc địa
5.
Bùi Xuân Nam
- Khoa Mỏ
6.
Đào Văn Canh
- Khoa Mỏ
7.
Trần Xuân Đào
- Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt – Xô
8.
Phùng Mạnh Đắc
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN
9.
Hoàng Văn Quý
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 

 

Last Updated ( Wednesday, 09 September 2009 16:36 )