Home

Thông báo họp

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Bộ môn trong Khoa Mỏ

Được sự đồng ý của Nhà trường, GS. TS. Anh V. Nguyen, Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Tổng hợp Queensland – Australia sẽ sang thăm và làm việc với Khoa Mỏ về khả năng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung và trong lĩnh vực tuyển khoáng nói riêng.

Ban Chủ nhiệm Khoa Mỏ đề nghị lãnh đạo và các thầy cô giáo trong Bộ môn Tuyển khoáng, cùng toàn thể các giảng viên trẻ khác trong khoa tham dự buổi làm việc với Trường bạn.

Thời gian: 9h30 ngày 14 tháng 9 năm 2009 (thứ hai)

Địa điểm: Phòng họp Khoa Mỏ (P.5.11 Nhà 12 tầng)

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2009

TM. BCN Khoa Mỏ

TRƯỞNG KHOA


TS. Bùi Xuân Nam

Last Updated ( Thursday, 17 September 2009 15:55 )