Home Undergraduate and Graduate Thông báo: Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Thông báo: Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

           Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn cho nghiên cứu sinh Mai Thế Toản về đề tài: “Nghiên cứu cở sở lý thuyết và thực tiễn nhằm xây dựng bản hướng dẫn chi tiết đánh giá tác động môi trường cho ngành khai thác mỏ lộ thiên”;

            Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 03 tháng 6 năm 2009;

            Địa điểm: Phòng họp 309 - Nhà C 12 tầng;

            Trường Đại học Mỏ  - Địa chất trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới đề tài đến dự.

             Khoa Mỏ

Last Updated ( Wednesday, 27 May 2009 16:15 )