Home Announcement Kế hoach học hè và thi lại lần 2

Kế hoach học hè và thi lại lần 2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP HÈ VÀ THI LẠI LẦN 2

Khoa Mỏ thông báo tới các lớp sinh viên trong Khoa về các kế hoạch học tập:
Lớp trưởng các lớp chủ động liên hệ với giáo viên để thi lần 2 các môn chuyên ngành của học kỳ 2 năm học 2008-2009. Hạn thi cuối cùng là ngày 9 tháng 8 năm 2009. Các môn học đại cương, lịch thi  do Phòng đại học và sau đại học sắp xếp.

KHOA MỎ

Last Updated ( Tuesday, 30 June 2009 15:02 )