Home Announcement Kê khai các công trình khoa học

Kê khai các công trình khoa học

Nhà trường chủ trương biên tập và xuất bản "Thư mục các công trình khoa học, tập 3" (gọi tắt là Thư mục khoa học để phát hành nhân dịp kỷ niệm 44 năm thành lập trường.
Tiếp theo tập 1 (năm 1999) và tập 2 (năm 2001), Thư mục các công trình khoa học tập 3 sẽ công bố danh mục công trình khoa học của CBGD, CB nghiên cứu của Trường đã xuất bản trong thời gian 44 năm qua nhưng chưa công bố trong Thư mục khoa học tập 1 và tập 2.
Đối với các cán bộ đã công bố công trình trong Thư mục khoa học tập 1 và tập 2 thì chỉ kê khai các công trình mới công bố sau khi xuất bản Thư mục khoa học tập 2 (từ 2001 đến 2009).
Toàn bộ các công trình đăng ký công bố trong Thư mục khoa học của Trường đều phải kê khai theo quy định tại mẫu gửi kèm công văn này.
Bản kê khai của từng người, cần đánh máy vi tính, gửi về phòng KHCN 01 bản in kèm theo đĩa CD cùng các bản photocopy minh chứng từng tài liệu.
Phòng KHCN chỉ nhận hồ sơ kê khai (tập hợp theo bộ môn) có đủ các minh chứng của cá nhân, đúng các qui định nêu trên của Trường.

Thời hạn nhận bản kê khai từ 01/4  đến 30/6/2009.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện. Mẫu kê khai các công trình khoa học công bố trong "Thư mục các công trình khoa học" tập 3 (2009)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Mẫu kê khai các công trình khoa họcToàn văn thông báo và mẫu kê khai các công trình khoa học56 Kb5/4/2009 09:59
Last Updated ( Monday, 04 May 2009 14:19 )