Home Lý lịch khoa học TS. Lê Thị Thu Hoa

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Lê Thị Thu Hoa
 • Năm sinh: 1969
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn bộ môn
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38387523
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 1993
Thạc sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 1998
Tiến sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam KTLT 2012
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 250
Thạc sĩ: 02
Tiến sĩ 0
Cao học
02
NCS 0
4. Thành tích NCKH & TKCN:

- Các sách giáo trình, bài giảng đã xuất bản:

 1. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng. Giáo trình Khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Tham gia đề tài: "Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ chủ yếu hợp lý trong khai thác lộ thiên các mỏ nhỏ công ty Đông Bắc", Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2001.
 2. Chủ trì đề tài cấp Trường, mã số T34-2008: ”Nghiên cứu xác định chiều dày lớp tổn thất tương đương và làm nghèo tương đương khi khai thác than vùng Quảng Ninh theo khả năng bóc tách của máy xúc thủy lực gầu ngược”.
 3. Chủ trì đề tài hỗ trợ NCS, mã số N2009-43 năm 2009: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa các điều kiện địa chất của vỉa và kích thước của máy xúc với các phương pháp xúc chất".
 4. Chủ trì đề tài hỗ trợ NCS, mã số N2010-40 năm 2010: "Nghiên cứu xác định chiều dày tối thiểu của vỉa than cho phép khai thác".
 5. Tham gia Đề tài PVSX: " Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ" Chủ trì: TS. Lê Văn Quyển, 2013.
 6. Tham gia đề tài cấp Nhà nước (ĐT.01.11/MĐCNKK): Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, 2011-2012. Chủ trì: GS.TS. Nhữ Văn Bách.
 7. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT (B2014-02-05ATLĐ): Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2014. Chủ trì: TS. Vũ Đình Hiếu.
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Lê Thị Thu Hoa (2000). Đánh giá hiệu quả đồng bộ thiết bị sử dụng trên các mỏ đá vôi miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 11-12.
 2. Lê Thị Thu Hoa (2006). Lựa chọn dung tích gầu xúc hợp lí của máy xúc khi áp dụng công nghệ khai thác có góc nghiêng bờ công tác lớn. Tạp chí Khoa học kĩ thuật Mỏ - Địa chất. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 30-32.
 3. Trần Mạnh Xuân, Lê Thị Thu Hoa (2008). Mối quan hệ giữa phương pháp xúc chất và điều kiện thế nằm của vỉa khi sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược. Tạp chí Khoa học kĩ thuật Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 89-91.
 4. Trần Mạnh Xuân, Lê Thị Thu Hoa (2008). Xác định một số thông số của hệ thống khai thác than bằng máy xúc thủy lực gầu ngược. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 23-28.
 5. Lê Thị Thu Hoa (2009). Xây dựng sơ đồ xúc bốc để khai thác chọn lọc cao cho các vỉa than có cấu tạo phức tạp ở Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6 Hội KH và CN mỏ Việt Nam. Hà Nội. tr 31-33.
 6. Lê Thị Thu Hoa (2010). Đánh giá hiệu quả sơ đồ xúc chọn lọc theo tỷ lệ tổn thất và làm bẩn than khi khai thác. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 5-6.
 7. Nguyễn Hoàng, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo (2015),  “Giải pháp ổn định bờ mỏ cho một số mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa”, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2015, Tr.29-32.
 8. Lê Thị Thu Hoa (2015). Xác định chiều cao gương xúc khi xúc chọn lọc than bằng máy xúc thủy lực gàu ngược. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 42-43.
 9. Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Lê Thị Thu Hoa, Tạ Minh Đức (2015). Nghiên cứu phương pháp xác định cường độ sóng va đập không khí theo điều kiện thời tiết khí hậu cho mỏ than Núi Béo. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4-2015. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 112-114.
 10. Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Lê Thị Thu Hoa (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ kích nổ của chất nổ tới bán kinh vùng đập vỡ đất đá khi nổ mìn. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 50-52.
 11. Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Lê Thị Thu Hoa (2017). Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Thuận. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Tập 58 - Kỳ 2. Tr. 137-144.
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Tiến Hải (2001). Một số biện pháp nâng cao năng suất của máy xúc trên các mỏ đá Việt Nam. Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIII. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 126-129.
 2. Lê Đức Phương, Lê Thị Thu Hoa (2006). Xác định mức độ xúc chọn lọc hay xúc xô đối với các vỉa than dày có cấu tạo phức tạp để đáp ứng chủng loại than phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17. quyển I. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà nội. Tr 97-105.
 3. Tran Manh Xuan, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa (2008). Research on suitable selective mining technology for extracting the ore of type I at the Laocai apatite mine. International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology. Pages 133-140.
 4. Lê Thị Thu Hoa (2008). Xác định chiều dày lớp than, đá kẹp có thể bóc tách bằng máy xúc thủy lực gầu ngược. Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18, Quyển I. Trường Đại học Mỏ - địa chất. Hà Nội. Tr. 85-87.
 5. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Le Thi Thu Hoa (2009). Research on suitable waste dumping schemes for surface coal mines in Vietnam. Proceedings of Waste Management Regional Conference 2009. March, 3-4 March, Kuala Lumpur, Malaysia. P. 77-83.
 6. Tran Manh Xuan, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa (2010). Research  on suitable technological schemes for mining the ore seam 1 at the Laocai apatite mine.  International Conference on Advanced Mining for Sustainable Development. 23-25 September, Halong Bay - Vietnam. P.158-164.
 7. Lê Thị Thu Hoa (2010). Nghiên cứu xác định chiều dày tối thiểu của vỉa than cho phép khai thác. Báo cáo Hội nghị KHKT mỏ lần thứ 19. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Tr.44-48.
 8. Lê Thị Thu Hoa (2011). Nghiên cứu xác định tổng chiều dày các lớp đá kẹp cho phép xúc lẫn khi khai thác các vỉa than phức tạp vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 240-242.
 9. Luu Van Thuc, Bui Xuan Nam , Le Thi Thu Hoa, Do Ngoc Hoan, Vu Dinh Truong (2012). Selection on suitable mining technological schemes of hydraulic backhoe excavator for iron ore mines. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 117-124 (ISBN 978-604-913-081-6).
 10. Vu Dinh Hieu, Mai The Toan, Le Ngoc Ninh, Le Thi Thu Hoa (2012). Effects of influent water on passive treatment systems for acid mine drainage. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 391-398 (ISBN 978-604-913-081-6).
 11. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh (2012). Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu tạo phức tạp vùng Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 223-228.
 12. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn (2014). Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học  lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam. Tr. 103-110.
 13. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu (2014). Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 109-115(ISBN:978-604-913-248-3).
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
 • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ
6. Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010
 • Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, 2010
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013
 

Lý lịch khoa học