Home Lý lịch khoa học PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Nguyễn Hoàng Sơn
 • Năm sinh: 1959
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Học hàm, học vị: GV chính, PGS.TS
 • Địa chỉ: 350 Phố Huế - Hà Nội
 • Điện thoại: 04.38217441; 0913515218
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Bách khoa Donetsk, Liên Xô Tuyển khoáng 1982
Tiến sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng
2003
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 150
Thạc sĩ 05
Tiến sĩ:
01
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Nguyễn Hoàng Sơn. Chuẩn bị khoáng sản. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 1999.
 2. Nguyễn Hoàng Sơn. Kỹ thuật môi trường tuyển khoáng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000.
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Tham gia đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đề xuất công nghệ hợp lý tuyển quặng apatit loại II Lào Cai, 1986 - 1990.
 2. Tham gia đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển quặng apatit loại III Lào Cai, 1987-1990
 3. Tham gia đề tài cấp Bộ Công nghiệp nặng: Nghiên cứu mẫu công nghệ và chạy thử xưởng tuyển pyrit Giáp Lai, 1990-1991.
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp Tổng cục Hóa chất: Chạy thử xưởng tuyển pilot Lào Cai,1991-1992
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu công nghệ khử tạp chất arsen trong tinh quặng tuyển thiếc trọng lực, 2000
 6. Tham gia đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp bảo vệ môi trường trong khai thác, sàng tuyển tàng trữ và vận chuyển than, 2002-2005
 7. Tham gia đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình công nghệ hợp lý tuyển than vùng Quảng Ninh, nhằm tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường, 2006
 8. Tham gia đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng ninh, 2007
 9. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu chế tạo thiết bị tuyển tầng sôi để tuyển than hạt mịn cấp 0,1-1mm vùng Quảng Ninh trong phòng thí nghiệm, 2008
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Nguyễn Hoàng Sơn (1998), Kết hạt kỵ nước và khả năng áp dụng ở Việt nam, Tạp chí công nghiệp Mỏ (4), tr. 26-27.
 2. Nguyễn Hoàng Sơn, Đinh Ngọc Đăng (1999), Slam mịn và tổn thất apatit trong tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai, Tạp chí công nghiệp Mỏ (6), tr. 2-4.
 3. Nguyễn Hoàng Sơn (2002), Sự tích tụ slam cực mịn và một số vấn đề công nghệ tuyển nổi quặng apatit Lào Cai, Tạp chí công nghiệp Mỏ (1), tr.6-7.
 4. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận (2009). Nghiên cứu tuyển một số mẫu than mịn cấp hạt 0,1-1,0 mm trên thiết bị tuyển tầng sôi phòng thí nghiệm. Tạp chí công nghiệp Mỏ (4), tr. 2-4.
 5. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn (2011), Nghiên cứu chế độ công ngệ tuyển than cấp hạt 0,1-3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi. Tạp chí công nghiệp Mỏ số 2/2011, Tr.27-30.
 6. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2012), Xác định tốc độ dòng nước cần thiết để hạt khoáng đi vào sản phẩm tràn của thiết bị tuyển tầng sôi. Tạp chí công nghiệp Mỏ số 2/2012, Tr.27-30.
 7. Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Luận (2012). Nghiên cứu lắng đọng một số mẫu bùn than mịn vùng Quảng Ninh trong thiết bị lắng đọng cô đặc dạng tấm nghiêng. Tạp chí công nghiệp Mỏ (3), tr. 2-4.
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Nguyễn Hoàng Sơn, Đinh Ngọc Đăng (1999), Ảnh hưởng  của slam mịn đến tổn thất apatit trong tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XII , tr. 239-243
 2. Nguyễn Hoàng Sơn (2000), Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tích tụ slam cực mịn trong sản phẩm trung gian sơ đồ tuyển nổi quặng apatit Lào Cai, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, tr. 214-218.
 3. Nguyễn Hoàng Sơn, Đinh Ngọc Đăng (2002), Nghiên cứu quá trình tuyển nổi slam apatit mịn với khoáng vật mang bằng mô hình động học, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, tr.204-208.
 4. Nguyễn Hoàng Sơn (2002), Một số sơ đồ tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai có áp dụng nguyên lý tuyển nổi với khoáng vật mang, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, tr.182-187.
 5. Nguyễn Hoàng Sơn (2003), Sử dụng phần mềm MATLAB xác định hệ số của một số phương trình tuyển khoáng từ số liệu thực nghiệm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV , tr. 268-270
 6. Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Phụng, Đỗ Văn Thuận (2006), Một số chế độ đè chìm sphalêrit trong tuyển nổi chọn riêng galênit và sphalêrit không dùng xianua, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVII, tr. 432-435
 7. Phạm Van Luan, Nguyen Hoang Son, Pham Huu Giang (2010). Beneficiation of fine coal containing high ash in Hatu coal mine by fluidized bed separator. International Mining Conference, Halong 23-25 September 2010.
 8. Nguyen Hoang Son, Nhu Thi Kim Dung (2012). Two-stage flotation flowsheets for the apatite-carbonate ore, Lao Cai, Vietnam. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 219-221.
 9. Nhu Thi Kim Dung, Nguyen Hoang Son, Vu Thi Chinh, Phung Tien Thuat (2012). Recovery of copper from Ta Phoi - Lao Cai ore samples by floatation. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 230-235.
 10. Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu (2012). Recovery of clean coal particles into overflow product of the fluidized bed separator. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology. P. 245-248.
 11. Nguyễn Hoàng Sơn. Nghiên cứu thí nghiệm tuyển quặng apatit loại 2 Lào Cai bằng thuốc tập hợp axit hydroxa,ic. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1/2014. Tr. 41-43.
 12. Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son, Nguyen Ngoc Phu (2014). Effect of pine oil and kerosence on separation efficiency of fine coal size range 0.1-3mm in fluidized bed separator type RC. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
 13. Nguyen Ngoc Phu, Pham Van Luan, Nguyen Hoang Son (2014). Effect of water and air pulsation on the separation performance of fine coal of size fraction performance of fine coal of size fraction 0.1-3 mm influidized bed separator. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
 14. Nguyen Hoang Son (2014). A leaching of gold flotaion concentrate from Minh Luong Mine, Lao Cai province in Alkaline Thourea solution. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
 15. Nguyen Hoang Son, Pham Van Luan, Nguyen Ngoc Phu (2014). Research into technological regime of coal size fraction of 0.1-3 mm washing by fluidized bed separator. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology P. 98-102 (ISBN:978-604-913-248-3).
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ tuyển khoáng
 • Bảo vệ môi trường trong xưởng tuyển

6. Khen thưởng:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010

 

Lý lịch khoa học