Home Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Anh Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Năm sinh: 1980
 • Đơn vị: Bộ môn Khai thác Lộ thiên
 • Chức vụ: Nguyên Chủ tịch CĐ Khoa Mỏ
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Địa chỉ:18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: CQ-024.38387523; DĐ-0912507096
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2002
Thạc sĩ ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam Khai thác mỏ 2008
Tiến sĩ
École des Mines, Nancy, CH Pháp
Khai thác mỏ
2015
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 50
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các công trình trong quá trình đào tạo :
 1. Nguyễn Anh Tuấn (2002). Nghiên cứu lựa chọn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đập vỡ khi nổ mìn cho mỏ đá F - Hoàng Thạch. Trường đại học Mỏ - Địa chất. Pages 187.
 2. Nguyễn Anh Tuấn (2008). Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định khả năng sản lượng mỏ lộ thiên khai thác than dưới mức thoát nước tự chảy vùng Quảng Ninh. Trường đại học Mỏ - Địa chất. Pages 172. (Tóm tắt tiếng Việt pdf, tiếng Anh pdf)
 3. Nguyễn Anh Tuấn (2015). Influence of geometrical uncertainties and modeling method on stability analysis fractured rock masses: application to open-pit mines. (Influence des incertitudes géométriques et la méthode de modélisation sur l'analyse de stabilités des talus rocheux: application aux mines à ciel ouvert). Thesis. (Tóm tắt pdf - English, France)

- Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:

 1. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh TuấnKhai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2009.
 2. Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt. Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016.
 3. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo. Công tác Khoan - nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành mỏ và công trình. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2017.
- Các đề tài NCKH đã thực hiện:
 1. Chủ trì Đề tài cấp trường: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán xác định sản lượng hợp lý cho các mỏ khai thác lộ thiên sâu vùng Quảng Ninh, 2007.
 2. Tham gia Dự án số 118 QĐ/KHĐT-QH (UBND Tỉnh Hà Tây): Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn tỉnh Hà Tây đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, 2007-2008. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 3. Tham gia Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ thân thiện môi trường để khai thác quặng inmenit (Ti) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ (Mã số: VN/06/008). Hội địa hóa Việt Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định, 2007-2009. Chủ trì: GS.TSKH Đặng Trung Thuận. (download ppt)
 4. Tham gia Đề tài cấp Bộ GD&ĐT (B2009-02-01ATLĐ): Nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa chương trình và giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, 2009-2010. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Xuân Nam.
 5. Tham gia đề tài theo QĐ số 410/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình công nghệ khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, 2009-2010. Chủ trì: ThS. Lê Đức Minh. (download ppt).
 6. Tham gia nhiệm vụ cấp nhà nước: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện". 2018-2019. Chủ trì: TS. Trần Quang Hiếu.
- Các bài báo trong tạp chí trong nước:
 1. Lê Văn Quyển, Nguyễn Anh Tuấn (2004). Phương pháp xác định bằng thực nghiệm một số hệ số trong hoạt động khai thác mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội, tr.21-22, 25. (download pdf)
 2. Nguyễn Anh Tuấn (2005). Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá sét ở địa hình sườn dốc thoải. Thông tin Khoa học công nghệ mỏ, số 10. Viện Khoa học công nghệ mỏ. Hà Nội, tr.24-26. (download pdf)
 3. Lê Văn Quyển, Pham Văn Hoà, Nguyễn Anh Tuấn (2005). Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nỏ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu.Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội, tr.9-10. (download pdf)
 4. Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Sĩ Giao (2006). Xác định tốc độ xuống sâu và khả năng sản lượng của các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh trên cơ sở năng lực xúc bóc đất đá của mỏ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, tr.53-55. (download pdf)
 5. Nguyễn Anh Tuấn (2006). Khả năng áp dụng các thiết bị khai thác liên tục cho các mỏ lộ thiên Việt Nam. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, tr.46-49. (download pdf)
 6. Nguyễn Anh Tuấn (2006). Xác định tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên khi áp dụng phương pháp chuẩn bị tầng mới theo phân tầng. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội, tr. 8-11. (download pdf)
 7. Nguyễn Anh Tuấn (2009). Vấn đề hàm lượng biên và cận biên trong quá trình khai thác các mỏ quặng lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội, tr. 49-51. (download pdf)
 8. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nguyễn Anh Tuấn (2010). Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác than bùn trên địa bàn Hà Tây. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 29.Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 64-69. (download pdf)
 9. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, Lê Đức Minh (2010). Đề xuất mô hình khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội, tr. 24-27,30. (download pdf)
 10. Nguyễn Anh Tuấn (2010). Các phương pháp xác định hàm lượng biên tối ưu với các mô hình tổ chức khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 42-46. (download pdf)
 11. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Minh Hạnh (2010). Tác động của các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường đến tiến trình đầu tư khai thác mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6. Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 6-10. (download pdf)
 12. Nguyễn Anh Tuấn, V. Merrien-Soukatchoff, M.Vinches (2015). Nhóm các hệ khe nứt trong đá nứt nẻ thành các hệ chính áp dụng mô hình và phân tích ổn định các tầng mỏ đá Clues, CH Pháp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr.106-111, 82. (download pdf).
 13. Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Đình Hiếu (2016). Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-58.
 14. Nguyễn Anh Tuấn (2016). Phương pháp phần tử rời rạc tương tác cứng: ứng dụng trong mô hình và phân tích các vấn đề ổn định trong ngành mỏ. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5/2016. Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr.27-32.
 15. Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn (2016). Tối ưu số vòng kim cương trên dây cắt dùng trong khai thác đá khối. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5/2016. Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr.1-5.
- Các bài báo trong tạp chí quốc tế:
 1. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M, Gasc-Barbier. (2015). Grouping discontinuities in representative sets: influence on the stability analysis of slope cuts . Journal Bulletin of Engineering Geology and Environment-ISSN 1435-9529 (SCIE, IF: 1,252). (Download pdf)(online)
 2. Nguyen, A.T. (2013). Grouping of discontinuities of fractured rock mass into main famille/ Clues quarry. Journal Ingénierie des Ressources, Procédes produits et Environnement-ISSN 978-1-9541008-2-1. Pages 1-2. (download pdf)
 3. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M. (2014). Regroupement des discontinuité en familles principales dans massifs rocheux fracturés: conséquence sur l'analyse de stabilité à l'équilibre limite d'excavations à ciel ouvert. Journal Ingénierie des Ressources, Procédes produits et Environnement-ISSN 978-2-9541008-2-2. Pages 230-238. (download pdf)
 4. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M. (2014). Grouping discontinuities of fractured rock mass into main sets: consequences on the stability analysis of open pit benches. Journal Applications of Discrete Fracture Network Engineering DFNE. Pages 213/1-8 (submitted 2015 Published by Taylor and Francis and Instute of Materials, Minerals ansd Mining- IOM3).(Download pdf)
- Các bài báo trong HNKH trong nước:
 1. Lê Hữu Quỳnh, Nguyễn Anh Tuấn (2003). Xác định chiều cao gạt hợp lý khi khai thác chọn lọc vỉa dốc đứng. Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Huế, tr.43-45. (download pdf)
 2. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hoà, Nguyễn Anh Tuấn (2004). Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nổ mìn và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu. Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVI, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Nghệ An, tr.81 - 83. (download pdf)
 3. Nguyễn Anh Tuấn (2004). Vấn đề lựa chọn chế độ công tác mỏ lộ thiên. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, tr.85-89. (download pdf)
 4. Nguyễn Anh Tuấn (2006). Xác định tốc độ xuống sâu của mỏ lộ thiên khi áp dụng phương pháp chuẩn bị tầng mới theo phân. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, tr.100-105. (download pdf)
 5. Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Sĩ Giao (2006). Xác định tốc độ xuống sâu và khả năng sản lượng của các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh trên cơ sở năng lực xúc bóc đất đá của mỏ. Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVII. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Đà Nẵng, tr. 206-208. (download pdf)
 6. Nguyễn Anh Tuấn (2007). Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá sét ở Việt Nam nhằm đảm bảo sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường. Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVIII. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, SaPa, tr.156-161. (download pdf)
 7. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Nhữ Văn Bách, Nguyễn Phụ Vụ (2008). Nghiên cứu biện pháp xư lý hang karst trong xây dựng cơ bản và khai thác cho khoáng sàng phía bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A – Công ty Xi măng Nghi Sơn. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển 1), Hà Nội, tr. 88-94. (download ppt)
 8. Nguyễn Anh Tuấn (2008). Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao tầng và việc lựa chọn thiết bị khai thác đến khả năng sản lượng của mỏ lộ thiên. Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ - Địa chất, (Quyển1), Hà Nội, tr. 130-135. (download ppt)
 9. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo (2010). Xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (titan) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 189 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Tr. 56-65. (download pdf)
 10. Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt (2010). Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ khai thác hợp lý cho các mỏ đá vôi có cấu trúc phức tạp tỉnh Bắc Kạn. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 189 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Tr. 97-103. (download pdf)
 11. Nguyễn Anh Tuần, Phạm Văn Việt, Trần Đình Bão (2011). Tối ưu một số thông số công nghệ khai thác đá khối bằng máy cưa cáp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 271-280. (download pdf)
- Các bài báo trong HNKH quốc tế:
 1. Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Nguyen Anh Tuan (2008). Mining technology for deep surface coal mines in Quangninh. Proceedings of the international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, p. 5-10. (download pdf)
 2. Nguyen Anh Tuan (2008). Research on suitable mining technology for clay mines in Vietnam to ensure safety and environmental protection. Proceedings of the international conference on advances in mining and tunneling, Hanoi, Vietnam, p. 90-100. (download pdf)
 3. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M. (2014). Grouping discontinuities of fractured rock mass into main sets: consequences on the stability analysis of open pit benches. DFNE. Vancouver, Canada. Pages 213/1-8. (download ppt)(online)
 4. Nguyen, A.T, Merrien-SouKatchoff, V., Vinches, M. (2015). Rockfall hazard form DFN modelling of benches stability analysis with a stochastic approach. Proceedings of the international workshop on Advances in surface mining for environnemental protection and sustainble developement, Hanoi, Vietnam, p. 97-108. ISBN: 978-604-913-423-4. (download pdf)
 5. Merrien-SouKatchoff, V., Nguyen, A.T, Vinches, M. (2016). Rockfall hazard benchemark (slope cutting of Ax-les-Thermes diversion road in southern France. 12th International symposium on landslides, Napoli-Italy (submitted 2015). (download pdf)
 6. Merrien-SouKatchoff, V., Nguyen, A.T. (2016). Incertitudes lors de l'analyse de stabilité de déblais rocheux. JFMS 2016-Mines Nancy, Campus Artem, France (submitted 2015). (download pdf)
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
 • Bảo vệ môi trường khai thác mỏ
 • Ổn định bờ mỏ, tầng và bãi thải mỏ lộ thiên
 • Mô phỏng hệ thống khe nứt (view 2Dview 3D), ứng dụng trong ngành mỏ.

6. Khen thưởng:

 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010
 

Lý lịch khoa học