Home Lý lịch khoa học TS. Phạm Hữu Giang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Phạm Hữu Giang
 • Năm sinh: 1954
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 04.35371677
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng 1979
Tiến sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Tuyển khoáng
1997
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 400
Thạc sĩ 25
Tiến sĩ:
02
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Phạm Hữu Giang. Tuyển trọng lực. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 1992.
 2. Phạm Hữu Giang. Cơ sở Tuyển khoáng, Nhà xuất bản giao thông vận tải, 1999.
 3. Phạm Hữu Giang. Hướng dẫn đồ án thiết kế môn học Tuyển trọng lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000
 4. Phạm Hữu Giang. Tình hình sản xuất và tuyển than ở Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000
 5. Phạm Hữu Giang. Tuyển trọng lực. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, tái xuất bản 2000.
 6. Phạm Hữu Giang. Lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2001.
 7. Phạm Hữu Giang. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2004.
 8. Phạm Hữu Giang. Cơ sở tuyển khoáng, Nhà xuất bản giao thông vận tải (Tái bản 2004).
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột quặng manhetit từ quặng cám Mỏ sắt Trại Cau dùng làm huyền phù tuyển than, 1986- 1989.
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Đại học: Nghiên cứu quy luật thay đổi thành phần tỷ trọng và độ hạt sau khi đập than trung gian thuộc một số mỏ than vùng Cẩm Phả, 2001- 2003
 3. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình công nghệ hợp lý tuyển than vùng Quảng Ninh, nhằm tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường, 2006
 4. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Giáo dục: Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở xưởng tuyển than phấn Mễ, 2006- 2007
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Công nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng máy lắng lưới chuyển động để tuyển than chất lượng xấu vùng Quảng ninh, 2007

- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất

 1. Phạm Hữu Giang. Bằng độc quyền sở hữu Dây chuyền công nghệ tuyển than chất lượng thấp bằng máy lắng lưới chuyển động, công suất 300.000 tấn/ năm tại Mỏ than Hà Tu. Dây chuyền đi vào sản xuất năm từ tháng 5 năm 2010. Máy lắng lưới chuyển động do tác giả thiết kế, chế tạo.
 2. Phạm Hữu Giang. Bằng độc quyền sở hữu Dây chuyền công nghệ tuyển than cấp hạt 15 – 70 mm bằng máy lắng lưới chuyển động, công suất 200.000 tấn/ năm tại Mỏ than Tân Lập. Dây chuyền đi vào sản xuất năm từ tháng 1 năm 2012. Máy lắng lưới chuyển động do tác giả thiết kế, chế tạo.

 3. Phạm Hữu Giang. Máy lắng lưới chuyển động cong và phương pháp tuyển than chất lượng thấp. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 914. Quyết định số: 36550/QĐ-SHTT, ngày 28-09-2011
- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Phạm Hữu Giang (1981). Thử nghiệm dùng xiclon để tách grafit trong nước thải. Tạp chí Công nghiệp hoá chất, số 2. Việt Nam. Tr 16.
 2. Phạm Hữu Giang và nnk (1992) Nghiên cứu nâng cao chất lượng bột quặng manhetit Trại Cau. Thông báo Khoa học kỹ thuật mỏ. Tr 44.
 3. Phạm Hữu Giang và nnk (1994). Tuyển trong môi trường huyền phù ba pha. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Tr. 20.
 4. Nguyễn Hữu Việt; Phạm Hữu Giang; Nguyễn Thị Quỳnh Anh (1995). Kết quả nghiên cứu thí nghiệm về tỷ lệ vỡ than phát sinh trên thiết bị rót kiểu mới. Tạp chí Than Việt Nam, số 7. Tr. 15.
 5. Phạm Hữu Giang (1996). Biện pháp tăng hiệu quả tuyển than trong huyền phù. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Tr. 21.
 6. Phạm Hữu Giang (1997). Tiêu chí đánh giá ảnh hưởng độ hạt bột manhetit tới độ ổn định huyền phù. Tạp chí Công nghiệp Mỏ.
 7. Phạm Hữu Giang (2002). Giải phóng kết hạch khi đập nhỏ và thu hồi than sạch trong than trung gian Xưởng tuyển than Cửa Ông. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Tr. 10.
 8. Phạm Hữu Giang (2002). Tận thu than sạch trong than trung gian máy lắng ở Xưởng tuyển than Nam Cầu Trắng - Hòn Gai. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Tr. 19.
 9. Phạm Hữu Giang và nnk (2003). Quy luật thay đổi thành phần độ hạt sản phẩm khi đập than trung gian nguyên khai các mỏ than vùng Cẩm Phả. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Tr. 23.
 10. Phạm Hữu Giang (2005) Nâng cao chất lượng than mỡ tại Mỏ than Thanh An, Điện Biên, số 1. Tr 12.
 11. Phạm Hữu Giang (2005) và nnk. Nâng cao hiệu quả sử dụng than chất lượng xấu Mỏ Làng Cẩm. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3. Tr. 28.
 12. Phạm Hữu Giang (2008). Mô hình xưởng tuyển tại mỏ và tại xưởng tuyển trung tâm vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Tr. 18.
 13. Phạm Hữu Giang (2008). Chế tạo máy và thử nghiệm tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Tr. 12.
 14. Phạm Hữu Giang và nnk (2008). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết bông mùn than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Tr. 26.
 15. Phạm Hữu Giang (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc Mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Tr 39
 16. Phạm Hữu Giang và nnk (2009) Nghiên cứu tuyển than cấp hạt 3- 15 mm độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6. Tr 20.
 17. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2009) Nghiên cứu tuyển than Hà Tu, Núi Béo độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam (Đặc san khoa học công nghệ) trang 107.
 18. Nguyễn Thị Mai, Phạm Hữu Giang (2011). Kết quả nghiên cứu tuyển nổi than cám mùn mỏ than Hà Tu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2011. Tr. 24-26.
 19. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phạm Hữu Giang (2011) Nghiên cứu tuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Thái Nguyên, số 3. Tr 22 .
 20. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, Phạm Thanh Hải (2012). Nghiên cứu tốc độ chuyển động của các hạt khoáng theo phương thẳng đứng trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3. Tr. 36.
 21. Phạm Hữu Giang, Hoàng Hữu Đường (2012). Nghiên cứu tuyển quặng titan cát xám Nam Suối Nhum, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2. Tr. 29.
 22. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang, (2013). Lý thuyết quá trình chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Tr. 30.
 23. Phạm Hữu Giang, Đào Hồng Bách (2013). Nghiên cứu tuyển tách tạp chất nâng cao hàm lượng Mn trong tinh quặng dùng làm nguyên liệu đầu chế tạo thuốc hàn nóng chảy hệ Mn cao. Tạp chí Khoa học công nghệ Kim loại. tháng 4. Tr 43.
 24. Phạm Hữu Giang, Phạm Thị Nhung, Nhữ Thị Kim Dung, Lê Việt Hà (2013). Nghiên cứu tuyển quặng Graphit khu vực Yên Thái, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5. Tr. 36.
 25. Phạm Hữu Giang, Phạm Thanh Hải (2015). Nghiên cứu tuyển lại than trung gian của bàn đãi khí thuộc Mỏ than Mạo Khê. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất số 5, trang 79, năm 2015.
 26. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang (2016) Nghiên cứu tuyển tận thu than trong đất đá lẫn than ở Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4. Tr.55.
 27. Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận, Vũ Thị Chinh (2017) Nghiên cứu tận thu than sạch trong đất đá lẫn than thuộc Mỏ than Khánh Hòa. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 1. Tr 39.

- Các bài báo trong HNKH:
 1. Phạm Hữu Giang (1984). Xác định các nguyên nhânmất manhetit dùng làm huyền phù để tuyển than ở Xưởng Tuyển than Vàng Danh. Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr 10.
 2. Phạm Hữu Giang (1985). Nâng cao hiệu quả thu hồi quặng manhetit ở Xưởng Tuyển than Vàng Danh. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, Tr. 91.
 3. Phạm Hữu Giang (1986). Nghiên cứu công nghệ sản xuất quặng manhetit Mỏ sắt Trại Cau dùng để tuyển than và công nghệ thu hồi, tái sinh chất nặng khi xưởng tuyển than dùng loại quặng này để pha huyền phù. Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr. 193.
 4. Phạm Hữu Giang (1987). Nghiên cứu công nghệ sản xuất quặng manhetit Mỏ sắt Trại Cau, đánh giá kết quả và đề ra công nghệ thu hồi tái sinh quặng manhetit ở các nhà máy tuyển than. Hội nghị khoa học Viện KHKT Mỏ, Tr. 29
 5. Phạm Hữu Giang (1994). Nghiên cứu huyền phù ba pha dùng cho tuyển khoáng. Hội nghị khoa học lần 11 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr. 68.
 6. Phạm Hữu Giang (2001). Tận thu than sạch trong than trung gian máy lắng ở Xưởng tuyển than Nam Cầu Trắng - Hòn Gai. Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 13, Tr. 273.
 7. Phạm Hữu Giang và nnk (2003). Mức độ giải phóng kết hạch khi đập than trung gian. Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 15, Tr. 205.
 8. Phạm Hữu Giang và nnk (2004). Nâng cáo chất lượng than cám nguyên khai thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông. Hội nghị khoa học lần 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr. 185.
 9. Phạm Hữu Giang (2005). Nghiên cứu công nghệ tuyển than làng Cẩm. Héi nghÞ KHCN TuyÓn kho¸ng toµn quèc lÇn thø II. Tr 210.
 10. Phạm Hữu Giang (206). Tuyển lại than trung gian máy lắng Xưởng Phấn Mễ. Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 17, Tr 457.
 11. Phạm Hữu Giang và nnk (2006). Thí nghiệm bán công nghiệp, dùng xoáy lốc nước để tuyển than cám mịn ở Xưởng tuyển than Nam Cầu Trắng. Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 17, Tr 419.
 12. Phạm Hữu Giang và nnk (2006). Nghiên cứu phân cấp mùn than Cửa Ông trên thiết bị xyclon bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Hội nghị khoa học lần 17 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tr 224.
 13. Phạm Hữu Giang và nnk (2008). Cleaning small size lowgrade coal by movable screen jig. Advances in mining and tunneling, Tr 374.
 14. Phạm Hữu Giang và nnk (2008) Nghiên cứu khả năng tuyển than chất lượng xấu bằng máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tập 1-Tr 40
 15. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung (2009).Technology of treating Quangninh low quality coal to gather clean coal and prevent enviroment pollution. Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, P.32-39.
 16. Phạm Hữu Giang (2009). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao thuộc Mỏ Hà Tu và Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp. Tuyển tập báo cáo HNKHCN Mỏ toàn quốc lần thứ 20.Tr 219.
 17. Phạm Hữu Giang (2010). Tình Hình nghiên cứu tuyển than mỡ ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng lần thứ III. Tr 303
 18. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung (2010). Nghiên cứu tuyển than độ tro cao trên máy lắng lưới chuyển động cong. Tuyển tập báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III. Tr 310
 19. Nguyễn Đức Quý, Phạm Hữu Giang và nnk (2010). Kết quả nghiên cứu tuyển một số mẫu quặng sắt nghèo Hà Giang. Tuyển tập báo cáo HNKHCN Tuyển khoáng lần thứ III. Tr 122
 20. Phạm Hữu Giang và nnk (2010). Tổng quan tình hình tuyển và chế biến khoáng sản Việt Nam. Tuyển tập báo cáo HNKHKT Mỏ quốc tế (công nghiệp mỏ tiên tiến vì sự phát triển bền vững). Tr 708.
 21. Phạm Văn Luận; Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Hữu Giang (2010). Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn độ tro cao Mỏ than Hà Tu bằng thiết bị tuyển tầng sôi. Tr 742.
 22. Phạm Hữu Giang và nnk (2010). Kết quả nghiên cứu - thiết kế dây chuyền công nghệ tuyển than chất lượng thấp Mỏ than Hà Tu bằng máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tr 161.
 23. Phạm Hữu Giang và nnk (2010). Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp mỏ Núi Béo trên máy lắng lưới chuyển động BCN. Tuyển tập BC HNKH Trường ĐHMĐC lần 19. Tr 154.
 24. Phạm Hữu Giang và nnk (2011). Nghiên cứu tuyển quặng cát đỏ Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Tuyển tập báo cáo HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 22. Tr 426.
 25. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang (2011). Khảo sát quy luật chuyển động của hạt khoáng trong máy lắng lưới chuyển động. Tuyển tập báo cáo HNKHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 22. Tr 468.
 26. Phạm Hữu Giang và nnk (2012). Kết quả nghiên cứu và thiết kế xưởng tuyển than Mỏ Tân Lập, Cẩm Thành, Khe Tam bằng máy lắng lưới chuyển động cong. Tuyển tập các báo cáo, Hội nghị KH lần thứ 20 Trường ĐHMĐC, Tr 149.
 27. Phạm Hữu Giang, Nhữ Thị Kim Dung, Hoàng Hữu Đường (2013). Results of the research and construction of a moving screen jigging technologycal line for treatment of low grade coal. ASEAN Forum on Clean Coal Technology. November 11- 13, 2013 Chiang Mai, Thailand. Mineral Material Processing Technology II  16.
 28. Pham Huu Giang, Nhu Thi Kim Dung. Study on concentrating beach sand from Southern Ham Thuan, Binh Thuan province, Viet Nam. Advances in mining and tunneling. Proceedings of the 3rd international coneerence on advances in mining and tunneling 21-22 october 2014, Vung Tau, Viet Nam.

 29. Pham Hữu Giang. Kết quả nghiên cứu, cải tiến máy lắng lưới chuyển động xây dựng phân xưởng tuyển để tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV tháng 11/2014. Tr 529.

 30. Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang (2016). Study on clean coal recovery from the contaminated waste. International Conference on Advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016). 14 tháng 11 năm 2016.

5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Kỹ thuật và công nghệ Tuyển khoáng
 • Bảo vệ môi trường trong xưởng tuyển
6. Khen thưởng:
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2006 và 2011.
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2010.
 • Huân chương lao động hạng 3 năm 2012.
 • Nhiều bằng khen của trường Đại học Mỏ - Địa chất và TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú", 2012
 

Lý lịch khoa học