Home Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Ngọc Phú

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Phú
 • Năm sinh: 5/12/1960
 • Đơn vị: Bộ môn Tuyển khoáng
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
 • Địa chỉ: TDP Hạ, P. Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 0945684412
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ Matxcva Vật lý Mỏ 1986
Thạc sỹ WASM, ĐH Curtin, Australia Khai thác Mỏ 1997
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư:

Khai thác; Tuyển khoáng

Thạc sĩ
Tiến sĩ:

4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các sách giáo trình, bài giảng đã xuất bản:
 1. Nguyễn Ngọc Phú. Công nghệ chế biến khoáng sản. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2003.

 2. Nguyễn Ngọc Phú. English for mineral processing students (Tiếng Anh chuyên ngành tuyển khoáng). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2001, 2009.

 3. Nguyễn Ngọc Phú. Nguyên tắc thiết kế xưởng đập sàng xưởng tuyển quặng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2008.

 4. Nguyễn Ngọc Phú và Trần Văn Lùng. Chương 12 - công nghệ đập nghiền sàng và tuyển khoáng, Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ tay khai thác, Quyển 1, Khai thác lộ thiên,  Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

 5. Nguyễn Ngọc Phú và Nguyễn Hoàng Sơn. Giáo trình Chuẩn bị khoáng sản, Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.

 6. Nguyễn Ngọc Phú và Nhữ Thị Kim Dung, Giáo trình an toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng, Đại học Mỏ - Địa chất, 2013.

- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Tham gia đề tài cấp Bộ, Bộ Đại học: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển tầng sôi, Đề tài cấp Bộ (Bộ ĐH), Mã Số B2010-02-81, 2008.
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3 – 20 mm, Mã số T14-24, 2014.

 3. Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jamesen để tuyển nổi mùn than, mã số B2014-0217

- Các bài báo trong tạp chí:
 1. Nguyễn Ngọc Phú (1996). Computer assisted production scheduling in open pit mines: System comparision, Proceeding of the International Conference on Mine Planning and Equipment Selection, Brazil.

 2. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2011). Nghiên cứu ảnh hưởng dòng khí tạo xung tới hiệu quả  tuyển than cấp hạt -3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi, tạp chí công nghiệp mỏ, Số 3, 6/2011.

 3. Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thanh Hải (2011). Ứng dụng của sàng trong sơ đồ nghiền, tạp chí công nghiệp mỏ, Số 2, 4/2011.

 4. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2011). Xác định tốc độ dòng nước tạo tầng sôi cần thiết để thu hồi hạt khoáng vào sản phẩm tràn, Số 4, 8/2011.

 5. Nguyễn Ngọc Phú (2012). Năng luợng sạch từ khí hóa than, Tạp chí công nghiệp mỏ số 4, 8/2012

 6. Nguyễn Ngọc Phú (2014). Xác định tải trọng tuần hoàn tối ưu trong vòng nghiền kết hợp phân cấp sơ bộ và kiểm tra, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3, 2014

- Các bài báo trong HNKH:
 1. Nguyễn Ngọc Phú, Lê Như Hùng (2006). Kiểm soát đào vượt trong thi công hầm, Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc XVII, Đà Nẵng.

 2. Nguyễn Ngọc Phú (2007). Tiến bộ mới trong công nghệ giảm kích thước vật liệu khoáng sản, Hội thảo khoa học và công nghệ. Tập đoàn Than và Khoáng sản, Hà nội.

 3. Nguyễn Ngọc Phú (2008). Máy đập áp lực cao và khả năng phát triển sơ đồ chuẩn bị khoáng sản không máy nghiền. Hội thảo khoa học, Trường Đại học Mỏ địa chất.

 4. Nguyễn Ngọc Phú (2008). Fragmentation control Blasting as the Way Moving Forward to Enhancing Mineral Beneficiation. Proceeding of the international  conference on advances in mining and tunneling, Hanoi.

 5. Nguyễn Ngọc Phú (2009). Hỗ trợ tuyển khoáng bằng nổ mìn kiểm soát độ phá vỡ, Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần XVII; Đà Nẵng

 6. Nguyễn Ngọc Phú và nnk (2010). Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng nước tạo xung tới hiệu quả tuyển than cấp hạt mịn -3mm trên thiết bị tuyển tầng sôi.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 19.

 7. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2012). Recover mineral particles into overflow product of the fluidized bed seperator, The 10th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, Songkhla, Thailand, 05/2012.

 8. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2012). Recovery of clean coal particles into overflow product of the fluidized bed separator, The International Conference: Advances in Mining and Tunneling, 23-25/08/2012, Mo-Dia chat, Hanoi.

 9. Phạm Văn Luận, Nguyễn Ngọc Phú (2012). Research into coal slime affect on separation efficiency of fine coal in fluidized bed separator, The International Conference: Advances in Mining and Tunneling, 23-25/08/2012, Mo-Dia chat, Hanoi.

 10. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2014). Effect of pine oil and kerosence on separation efficiency of fine coal size range 0.1 - 3mm on fluidized bed separator (RC), Proceeding of the international  conference on advances in mining and tunneling; August 2014, Vung Tau, Vietnam

 11. Phạm Văn Luận, Nguyễn Ngọc Phú (2014). Flotation reagent formulations for flotation of fine coal slurry of Hongai – Cam Pha area, Proceeding of the international  conference on advances in mining and tunneling; August 2014, Vung Tau, Vietnam

 12. Phạm Văn Luận, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phú (2014). Effects of water and air pulsation on fluidized bed separator’s separation efficiency in case of cleaning of coal of 0.1 – 3mm size fraction, Proceeding of the international  conference on advances in mining and tunneling; August 2014, Vung Tau, Vietnam.

 13. Nguyễn Ngọc Phú (2014). Công nghệ và thiết bị hóa khí than, Báo cáo hội KHCN tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV, 2014 – Hà Nội.

 14. Nguyễn Ngọc Phú, Các tiến bộ mới trong công nghệ đập nghiền khoáng sản, Báo cáo hội KHCN tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV, 2014 – Hà Nội.

 15. Nguyễn Ngọc Phú (2014). Các tiến bộ mới trong công nghệ đập nghiền khoáng sản, Báo cáo hội KHCN tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV, 2014 – Hà Nội.

 16. Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Văn Luận (2014). Nghiên cứu tuyển than chất lượng thấp khu vực Quảng Ninh bằng thiết bị tuyển băng tải, HNKH Trường Mỏ - Địa chất lần 21/2014.

5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Công nghệ nổ mìn, công nghệ khai thác khoáng sản

 • Công nghệ tuyển khoáng

 • Công nghệ chế biến khoáng sản

 • Công nghệ đập nghiền sàng vật liệu khoáng sản

 • Thiết kế xưởng tuyển khoáng

6. Khen thưởng:

 

Lý lịch khoa học