Home Lý lịch khoa học TS. Dương Đức Hùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Dương Đức Hùng
 • Năm sinh: 1956
 • Đơn vị: Bộ môn Sức bền vật liệu
 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
 • Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 84.4.32183049
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Tốt nghiệp
Đại học Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Cơ điện mỏ 1979
Tiến sĩ Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam XDCTN & Mỏ 2003
3. Thành tích đào tạo:
Kỹ sư: 200
Thạc sĩ 15
NCS:
Cao học
4. Thành tích NCKH & TKCN:
- Các đề tài NCKH & TKCN đã thực hiện:
 1. Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ổn định của mái dốc, bờ hố đào trong ngành mỏ và xây dựng trong điều kiện Việt Nam, 1997.
 2. Tham gia đề tài cấp bộ: Nghiên cứu tính toán phần móng cọc trụ cố định dàn khoan khai thác dầu khí ở vùng biển Việt nam theo hướng tin học hoá, 2006
- Các bài báo trong HNKH:
 1. Dương Đức Hùng, Nguyễn Quang Phích (1996). Một lớp mô hình biểu hiện từ biến của vật liệu địa chất. Tuyển tập các công trình khoa học, tập XXI. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội.
 2. Dương Đức Hùng, Nguyễn Quang Phích (1997). Phân tích quan hệ giữa ứng suất và biến dạngcủa đá khi nén đơn trục với tốc độ biến dạng không đổi bằng mô hình lưu biến giảm bền, Tuyển tập các công trình khoa học, tập XXI.V Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội
 3. Dương Đức Hùng, Nguyễn Quang Phích (1997). Vấn đề mô hình hoá các tính chất cơ học của vật thể rắn, Hội nghị Cơ học đá toàn quốc 1997, Hà Nội.
 4. Dương Đức Hùng (2000). Xác định bán kính và thời điểm xuất hiện vùng biến dạng dẻo trong khối đá xung quanh công trình ngầm với mô hình lưu biến Poynting-Thomson dẻo giảm bền, Tuyển tập các công trình khoa học, tập XXX. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội.
 5. Dương Đức Hùng (2000). Quá trình hoá dẻo vùng đất xung quanh công trình ngầm với mô hình lưu biến Zener dẻo giảm bền, Hội Nghị khoa học lần thứ 14, Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội.
5. Hướng nghiên cứu chính:
 • Nghiên cứu các bài toán về kết cấu công trình ngầm và mỏ, kết cấu công trình biển
 • Nghiên cứu các tính chất cơ học vật liệu và cơ học đá
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để nghiên cứu các vấn đề về sự phân bố ứng suất biến dạng trong các bài toán địa kỹ thuật.
6. Khen thưởng:
 • Kỷ niêm chương vì sự nghiệp giáo dục
 

Lý lịch khoa học